De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 is met terugwerkende kracht tot 2 juni aangepast. Het betreft een wijziging van de verdeling van het totale subsidieplafond. Het komt erop neer dat de helft van de subsidie naar voren is gehaald.

In het eerste tijdvak (2 juni-21 juni) maakten 350 scholen voor voortgezet onderwijs gebruik van deze subsidieregeling om in of (kort) na de zomervakantie te beginnen met inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Daarmee werd het totale subsidieplafond voor het eerste tijdvak fors overschreden, zo staat in de Staatscourant.

Daarom is besloten om met terugwerkende kracht tot 2 juni de totale subsidiepot volledig te benutten. Het beschikbare budget wordt nu niet meer op basis van fifty-fifty over het eerste tijdvak en tweede tijdvak ( 18 augustus-18 september) verdeeld. Zo kan er volgens het ministerie van OCW voor worden gezorgd dat alle aanvragen die tot 21 juni zijn ingediend te honoreren. OCW gaat er daarbij van uit dat het merendeel van de aanvragen al in het eerste tijdvak is ingediend.

De subsidie is bedoeld voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor leerlingen die tijdens de scholensluiting in de coronacrisis achterstanden hebben opgelopen.

Deel dit bericht: