Het ministerie van OCW heeft dit jaar 400.000 euro subsidie beschikbaar om scholen voor primair (speciaal) onderwijs en samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs te laten leren van goede praktijkvoorbeelden van werkdrukverlaging.

De subsidie is bedoeld om scholen te stimuleren en faciliteren het gesprek over werkdruk aan te gaan en hun taken en werkzaamheden met het lerarenteam kritisch te evalueren en aan te pakken.

Per project is maximaal 8000 euro beschikbaar. Aanvragen voor het huidige kalenderjaar kunnen tot 1 april 2018 worden ingediend door het schoolbestuur. Per bestuur is maximaal één aanvraag mogelijk, die betrekking moet hebben op één school.

Meer informatie

Deel dit bericht: