De kinder- en mensenrechten hebben woensdag centraal gestaan tijdens een minisymposium in Utrecht. Het gratis toegankelijke symposium was door VOS/ABB georganiseerd. Het sloot aan op de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Kinderrechten zijn het thema van de School!Week 2015 van 16 tot en met 20 maart. De keuze voor dit thema hangt samen met het feit dat het 25 jaar geleden is dat het Kinderrechtenverdrag werd ondertekend.

De School!Week is de jaarlijks terugkerende week waarin openbare en algemeen toegankelijke scholen in heel Nederland laten zien waar zij voor staan. In de School!Week nemen de kernwaarden van het openbaar onderwijs een belangrijke plaats in. De internationaal erkende kinder- en mensenrechten sluiten daar nauw op aan.

Tijdens het symposium gaf Emile Hofhuis van het College voor de Rechten van de Mens een presentatie over mensenrechten in Nederland en de rol die het (passend) onderwijs hierin kan spelen. Hofhuis wees erop dat in Nederland elk kind recht heeft op onderwijs, ook als het zich niet legaal in ons land bevindt.

Hij liet ter illustratie van zijn uitleg onder andere een filmpje zien waarin mensen uit Nederland vertellen waar zij aan denken bij mensenrechten.

https://www.youtube.com/watch?v=Ju2b2vuaDL8

Kirsja Oudshoorn van Amnesty International vertelde vanuit haar praktijkervaring op scholen over kinder- en mensenrechteneducatie. Ze ging onder andere in op human rights education en human rights friendly schools en de lobby van Amnesty in samenwerking met andere organisaties voor mensenrechten.

Met het educatieprogramma van Amnesty In Nederland zijn vorig schooljaar ruim 100.000 leerlingen bereikt. Amnesty probeert met educatie aan te sluiten bij leerlingen, onder andere door mensen hun eigen verhaal over mensenrechten te laten vertellen. Amnesty werkt ook met getrainde gastdocenten. Het programma sluit aan bij verschillende leerstijlen. De waardering door de scholen is hoog.

Ga naar meer informatie over lesmateriaal, acties en gastlessen van Amnesty en bekijk de presentatie van Kirsja Oudshoorn.

Handreiking

Alle scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, hebben dit najaar de handreiking Kinder- & mensenrechten. Bron van inspiratie voor het openbaar onderwijs toegestuurd gekregen. Bij de handreiking zat ook een flyer met tips om een kinderrechtendag te organiseren. Er is een flyer voor het primair onderwijs en een flyer voor het voortgezet onderwijs.

U kunt ook een presentatie downloaden over openbaar onderwijs in relatie tot kinder- en mensenrechten. Deze presentatie is gemaakt door beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB.

Deel dit bericht: