Onderwijs niet onder wet toezicht accountants

Het is niet nodig om onderwijsorganisaties aan te merken als instellingen in het kader van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Dat staat in een brief van minister Jet Bussemaker van OCW aan de Tweede Kamer.

In haar brief gaat Bussemaker in op een motie van VVD-Tweede Kamerlid Karin Straus, die wil dat onderwijsinstellingen onder de Wta gaan vallen. De minister vindt dat niet nodig, omdat ‘de huidige structuur van het toezicht in het onderwijs voldoende waarborgen biedt voor een goede accountantscontrole’.

Zij wijst erop dat de Inspectie van het Onderwijs jaarlijks het Onderwijsaccountantsprotocol publiceert. ‘Daarnaast houdt de Directie Rekenschap van de Inspectie reviews bij de accountantskantoren en is het financieel toezicht van de Inspectie op haar beurt onderworpen aan toezicht van de AuditDienst Rijk (ADR) en de Algemene Rekenkamer. Ten slotte wordt de Directie Rekenschap eens in de vier jaren doorgelicht door de KOA, de commissie die toezicht houdt op de kwaliteit van overheidsaccountants-organisaties’, aldus Bussemaker.

Waar let u op bij keuze voor accountant?

Senior beleidsmedewerker Ron van der Raaij heeft een toelichting geschreven die leden van VOS/ABB kunnen gebruiken bij hun keuze voor een accountant.

Organisaties die bij VOS/ABB zijn aangesloten, vragen de Helpdesk geregeld om advies voor een goede en weloverwogen keuze voor een accountant. Van der Raaij heeft daar veel kennis van en ervaring mee. Hij geeft diverse tips.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de toelichting downloaden.

Informatie: Ron van der Raaij, 06-53733449, rvanderraaij@vosabb.nl

Extra geld voor onderwijs: maak uw eigen plan

Financieel expert Ron van der Raaij van VOS/ABB en adviseur Ronald Bloemers van de VOS/ABB-Helpdesk geven schoolbesturen aanvullend advies over de juiste verantwoording van het extra geld dat naar het onderwijs gaat. 

Ze hebben een praktische toelichting geschreven, waarin ze in het kader van het extra onderwijsgeld ingaan op de boeking en verantwoording van dit geld. Het betreft op de korte termijn 150 miljoen euro extra voor jonge leraren en 650 miljoen euro extra op basis van het aangenomen amendement van D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen.

U kunt de toelichting downloaden.

Let op: binnenkort komt VOS/ABB op het besloten ledengedeelte van deze website in het kader van de verantwoording van het extra geld voor onderwijs met een model-checklist.

Op de website van het ministerie vindt u meer informatie.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl