Nieuwe scholingsbijeenkomsten Onderwijsjuristen

De Onderwijsjuristen organiseren drie nieuwe scholingsbijeenkomsten. Wacht niet te lang met aanmelden, want er is altijd veel animo voor!

De scholingsbijeenkomsten zijn bij VOS/ABB in Woerden:

Deelname kost 55 euro per persoon (btw-vrij). U kunt zich aanmelden via bovenstaande links naar alle informatie over de respectievelijke scholingsbijeenkomsten.

Let op: de scholingsbijeenkomsten zijn alleen voor VOS/ABB-leden. Als uw organisatie niet bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u er helaas niet aan deelnemen.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Scholingsbijeenkomst Arbeidsongeschikte werknemer

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB verzorgen op 5 maart in Woerden een scholingsbijeenkomst over de arbeidsongeschikte werknemer. 

Bij het begeleiden van een zieke werknemer is de Wet verbetering poortwachter het uitgangspunt. In het onderwijs spelen ook andere regels een rol, zoals de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling primair onderwijs (ZAPO) en de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling voortgezet onderwijs (ZAVO).

Inhoud

De scholingsbijeenkomst gaat over het re-integratieproces van de arbeidsongeschikte werknemer. Ook laten de Onderwijsjuristen zien welke stappen u als werkgever moet doorlopen na twee jaar ziekte van uw werknemer (ontslag of herplaatsing). Ook komen maatregelen aan bod die u kunt nemen als de werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie. De scholingsbijeenkomst gaat tevens over de vraag hoe u moet omgaan met medische gegevens.

U kunt de volgende onderwerpen verwachten:

 • Stappenplan Wet verbetering poortwachter
 • WIA-beoordeling
 • Re-integratie tweede spoor
 • Regels/verplichtingen voor zieke werknemer
 • Bezoldiging in eerste en tweede ziektejaar
 • Loonsanctie
 • Wenselijk geachte arbeid
 • Ontslag na doorlopen van ziektetraject
 • Transitievergoeding na twee jaar ziekte
 • Minder dan 35% arbeidsongeschikt, wat dan?
 • Bewaartermijn medische gegevens

De scholingsbijeenkomst bestaat voor een groot deel uit theorie. Daarnaast worden plenair casussen besproken. U kunt zelf specifieke casussen inbrengen. Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen.

Doelgroep

Deze scholingsbijeenkomst is relevant voor iedereen die zich bezighoudt met personeelsbeleid en het begeleiden van het ziektetraject van werknemers. U kunt denken aan Bestuurders, directeuren, P&O’ers en HRM’ers.

Wanneer, waar en aanmelden

Datum en tijdstip:
Donderdag 5 maart 2020 van 13.00-16.00 uur (inclusief lunch vanaf 12.15 uur).

Locatie:
Kantoor VOS/ABB in Woerden.

Kosten:
Deelname kost 55 euro (btw-vrij).

Let op: de scholingsbijeenkomst kan uitsluitend worden bijgewoond door leden van VOS/ABB.

U kunt zich aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermeldingen van ‘Scholingsbijeenkomst arbeidsongeschikte werknemer’. Vermeld in uw mail ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. Wij willen ook graag van u weten of u gebruik wilt maken van de lunch.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Onderwijs ziet WIA-instroom toenemen

Meer mensen uit het onderwijs raken arbeidsongeschikt en krijgen een WIA-uitkering. Dat blijkt uit onderzoek door uitkeringsinstantie UWV naar de WIA-instroom in 2016.

Het langer doorwerken van ouderen verklaart volgens het UWV niet de gehele instroomstijging in 2016. De instroomkans steeg in dat jaar namelijk ook bij andere
leeftijdsgroepen met gemiddeld zo’n 10 procent.

Een uitschieter is het onderwijs. Daar nam vooral de WIA-instroomkans voor vrouwen fors toe, namelijk met 25 procent. Het UWV plaatst daar echter de kanttekening bij, dat de WIA-instroom van vrouwen in het onderwijs in 2015 met 9 procent was gedaald.

Lees meer…

Met loonregres veel geld besparen op WGA-premie

Als sprake is van verzuim doordat een werknemer een ongeval heeft gehad, kan het voor de werkgever lonend zijn de gedifferentieerde WGA-premie van het UWV aan te laten passen. Als VOS/ABB-lid kunt u hiervoor met ledenkorting BSA Schaderegeling inschakelen – dat kan u vele duizenden euro’s schelen!

Indien u als werkgever bent angesloten bij het UWV voor de uitvoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), betaalt u naast de basispremie voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte (WGA) nog een een gedifferentieerde premie.

De hoogte van die gedifferentieerde premie is afhankelijk van de instroom in de WGA: uw premie wordt hoger naarmate meer medewerkers de WGA instromen. Gedurende de maximaal tien jaar waarin een WGA-uitkering loopt, beïnvloedt die uw gedifferentieerde premie nadelig.

Loonregres
Is uw medewerker uitgevallen door een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is, dan kan BSA Schaderegeling loonregres voor u verzorgen. Dan is verlaging van de gedifferentieerde premie in de meeste gevallen mogelijk.

Om verlaging van uw premie te realiseren, kan BSA voor u een compensatieverzoek
gedifferentieerde premie indienen bij de Belastingdienst.

Vele duizenden euro’s!
BSA Schaderegeling heeft voor het bij VOS/ABB aangesloten Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland – cluster 4 (RENN4) een dergelijke zaak met succes afgerond. Controller Tobias Smits: ‘In het eerste jaar kregen we 12.000 euro terug, voor de jaren daarna nog veel meer. Als klant hoefden we daar bijna niets voor te doen. Terwijl je er wel veel voor terugkrijgt.’

BSA schaderegeling werkt op basis van no cure no pay. De kortingsregeling voor VOS/ABB-leden bestaat uit een lagere fee als de claim met succes wordt afgesloten. Normaal gesproken rekent BSA Schaderegeling een fee van 30 procent, maar voor VOS/ABB-leden is dat 25 procent. Omdat er sprake kan zijn van zeer forse bedragen, kan dit een ledenvoordeel van duizenden euro’s opleveren!

Het VOS/ABB-voordeel komt geheel ten goede aan uw organisatie. Voor VOS/ABB zelf is er geen financieel voordeel aan verbonden. VOS/ABB biedt deze kortingsregeling aan, omdat scholen hun geld meer dan hard nodig hebben voor het realiseren van goed onderwijs. Het is zonde om onnodig hoge premies te betalen!

Meer informatie staat in een brochure van BSA Schaderegeling. Op de website van BSA Schaderegeling kunt u een rekenvoorbeeld zien.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl