Google Workspace blijven gebruiken? – PO/VO

Google Workspace voor het onderwijs was voor de zomervakantie zeer negatief in het nieuws vanwege grote privacyrisico’s. Inmiddels zijn er maatregelen genomen om die risico’s te beperken. Dat gaat niet vanzelf: u moet drie belangrijke handelingen...

Zorgen over persoonsgegevens die weglekken via Zoom – PO/VO

Het kan verstandig zijn geen gebruik te maken van de gratis versie van Zoom. Deze gratis app voor videocontact voldoet namelijk niet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zo meldt een bij VOS/ABB aangesloten schoolbestuur dat zijn zorgen over Zoom...