Nieuwe tranche subsidie verbetering basisvaardigheden – PO/VO

Voor de schooljaren 2024/2025 en 2025/2026 is in totaal € 681,5 miljoen subsidie beschikbaar voor de verbetering van basisvaardigheden. Scholen kunnen aanspraak maken op € 500 per leerling. Met het Masterplan basisvaardigheden wil het kabinet de leerprestaties op het...

Basisvaardigheden: veel herstelopdrachten – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs heeft de afgelopen maanden veel herstelopdrachten gegeven op de standaard Basisvaardigheden (OP0). Sinds september wordt de nieuwe standaard onderzocht. Daarbij kijkt de inspectie in het primair en voortgezet onderwijs naar het...

Bibliotheken gaan intensiever samenwerken met scholen – PO/VO

Om het plezier in lezen bij kinderen te vergroten en daarmee hun leesvaardigheid te verbeteren, gaan bibliotheken intensiever samenwerken met scholen en de kinderopvang. Onderwijsminister Mariëlle Paul en staatssecretaris Gunay Uslu stellen hiervoor de komende drie...

Basisvaardigheden in aangepast onderzoekskader – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs voert na 1 augustus haar onderzoeken uit met aangepaste onderzoekskaders. In onderzoeken die na die datum starten wordt onder andere de nieuwe standaard Basisvaardigheden meegenomen. Dat schrijft de inspectie in haar nieuwsbrieven voor...

Voor Wiersma zijn realistische doelen complex – PO/VO

Onderwijsminister Dennis Wiersma doet in zijn Masterplan basisvaardigheden de uitspraak dat het formuleren van realistische doelen complex is, maar dat dit voor hem ‘geen excuus is om niet concreet te worden’. Wiersma: ‘In de gesprekken met...