Onderwijs hoogbegaafde leerlingen moet gratis

Het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen moet net als voor andere leerlingen vrij toegankelijk en kosteloos zijn. Dat stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen. Zijn woorden sluiten aan bij wat beleidsmedewerker Rozemarijn Boer van VOS/ABB eerder op deze site verklaarde.

De vragen kwamen van Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul van de PvdA. Zij wilde van Dekker weten hoe hij denkt over een bericht in het AD dat ouders zich genoodzaakt zien om voor hun hoogbegaafde kinderen tegen bedragen die oplopen tot honderden euro’s per maand uit te wijken naar externe plusklassen.

Dekker is er helder over: ‘Scholen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs moeten gezamenlijk voorzien in een passend aanbod voor elke leerling, ook voor hoogbegaafde leerlingen. Indien aparte voorzieningen nodig zijn om in de ondersteuningsbehoefte van een leerling te voorzien, dan dient daarin te worden voorzien door de eigen school of samenwerkingsverband. De toelating hiertoe mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders.’

Passend onderwijs

Het antwoord van de staatssecretaris sluit aan bij wat beleidsmedewerker Rozemarijn Boer van VOS/ABB eerder op deze website heeft gesteld naar aanleiding van een oproep van de Vereniging Openbaar Onderwijs om te stoppen met het vragen van geld aan ouders voor lessen aan hoogbegaafde kinderen.

Rozemarijn Boer: ‘Passend onderwijs omvat (…) alle vormen van ondersteuning, dus ook die op het gebied van hoogbegaafdheid. De school dient aan te bieden wat het kind nodig heeft, ook als een leerling de diagnose ‘hoogbegaafd’ heeft. Dit behoort tot de zorgplicht, dus de school moet dit betalen, dan wel in overleg gaan met het samenwerkingsverband over de inzet van de middelen hiervoor’, aldus Boer.

Lees meer…

 

Extra geld voor oude(re) schoolgebouwen

Het ministerie van OCW komt een aantal schoolbesturen met oude schoolgebouwen tegemoet met een eenmalige extra bijdrage. Het is een vast bedrag per leerling voor elk oud schoolgebouw in het primair en voortgezet speciaal onderwijs.

Kleinere schoolbesturen krijgen het geld voor gebouwen die ouder zijn dan 15 jaar, grote schoolbesturen krijgen het als meer dan 70 procent van hun schoolgebouwen ouder is dan 40 jaar. Deze besturen hebben volgens OCW beperkte vereveningsmogelijkheden: de eerste groep omdat ze weinig gebouwen heeft, de tweede groep omdat ze veel oude gebouwen heeft. Let op: de extra bijdrage moet vóór 1 april 2015 zijn aangevraagd.

OCW heeft hiertoe is besloten omdat de besturen sinds 1 januari verantwoordelijk zijn voor het buitenonderhoud van de gebouwen. Tot die datum viel dit nog onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. De overgangsregeling is gemaakt om ‘urgente onderhoudstaken uit te voeren waarvoor het bevoegd gezag nog niet heeft kunnen reserveren’. Op de langere termijn moet de bekostigingssystematiek van de lumpsum voldoende zijn, zegt OCW.  De tijdelijke regeling voor aanvullende bekostiging geldt voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Informatie: Helpdesk VOS/ABB, helpdesk@vosabb.nl.