Onderwijsminister Arie Slob is er niet bang voor dat ouders hun hand op de knip houden als straks bij wet geen enkel kind meer mag worden uitgesloten van extra activiteiten als de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Dat meldt hij in antwoord op vragen uit de Eerste Kamer.

De minister geeft in zijn antwoorden aan dat hij over de angst voor een eventuele verschraling van het onderwijsprogramma heeft gesproken met de Inspectie van het Onderwijs en aantal scholen voor voortgezet onderwijs. De uitkomst van deze gesprekken is volgens Slob tweeledig. Hij constateert dat de meeste scholen het wetsvoorstel van GroenLinks en SP steunen om geen enkel kind uit te sluiten van extra activiteiten, ook als de ouderbijdrage niet is betaald. Tevens kwam volgens hem uit het gesprek naar voren dat het overgrote deel van de ouders de vrijwillige bijdrage betaalt, ook in die situaties waarin scholen er heel helder over zijn dat ze niemand uitsluiten.

‘Over het algemeen wordt deze bijdrage betaald omdat ouders het extra aanbod waardevol vinden en het belangrijk vinden dat de extra activiteiten worden aangeboden. Naar verwachting hebben ouders er dus ook geen baat bij als dit aanbod zou verdwijnen. Deze bevindingen stemmen mij dan ook positief over de impact van het wetsvoorstel’, aldus Slob.

Lees meer…

Leerlingen uitsluiten? Onbestaanbaar!

VOS/ABB vindt het uitsluiten van leerlingen onbestaanbaar, zo zei directeur Hans Teegelbeckers in 2018 op deze website: ‘Elk kind telt mee, ook als de ouderbijdrage niet is betaald!’ Dit geldt volgens hem helemaal in het openbaar onderwijs, dat immers van en voor iedereen is.

Onderwijsminister Arie Slob maakt zich eerder al hard voor het wetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Lisa Westerveld van GroenLinks en Peter Kwint van de SP. ‘Het past niet bij onze samenleving dat leerlingen niet mogen meedoen met de rest van de groep omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen’, aldus de minister eerder in de Eerste Kamer.

In oktober vorig jaar werd bekend dat Stichting SAAM* met 27 algemeen toegankelijke basisscholen in Oss, Uden en Veghel en omgeving volgend schooljaar de ouderbijdrage schrapt. In een brief van het bestuur van SAAM* staat dat ‘wanneer activiteiten wezenlijk zijn voor alle kinderen, we het gewoon onderwijs noemen’. Als voorbeelden van activiteiten die voor alle leerlingen wezenlijk zijn, noemt het bestuur schoolreisjes, kamp en een dagje naar het museum.

Lees ook het artikel Wetswijziging ouderbijdrage – een besluit met gevolgen uit het VOS/ABB-magazine Naar School! (februari 2020).

Deel dit bericht: