Hoeveel geld wordt uitgegeven aan bijlessen?

Het is onduidelijk hoeveel geld er wordt besteed aan bijlessen. Dat ligt ergens tussen de 74 en 286 miljoen euro per jaar, blijkt uit een brief van onderwijsminister Arie Slob over het rapport Licht op schaduwonderwijs. Dit rapport gaat over particuliere bijlessen aan leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Het bedrag van 74 miljoen euro is een schatting van bedrijven en particulieren die bijlessen geven, terwijl 286 miljoen euro de maximale schatting van scholen en ouders is. ‘Als we de schattingen via de vraagzijde vergelijken met eerder onderzoek van het CBS, lijkt het dat de omvang van het schaduwonderwijs gegroeid is’, aldus Slob.

In het schooljaar 2016-2017 kreeg 11,9 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs door ouders bekostigde bijlessen. Voor huiswerkbegeleiding, examentraining en extra ondersteuning bij specifieke leerbehoeften was dit respectievelijk 8,2 procent, 4,4 procent en 2,5 procent.

Slob zet de genoemde bedragen voor schaduwonderwijs in een relativerend perspectief door voor te rekenen dat de bedragen die eraan worden uitgegeven overeenkomen met 1 tot 3 procent van het totale budget dat voor het voortgezet onderwijs beschikbaar is.

Lees meer…

Bijles groeiend fenomeen onder basisschoolleerlingen

Steeds meer basisschoolleerlingen krijgen bijles, meldt het NOS Jeugdjournaal.

‘Kinderen die we spreken, merken dat hun juf en meester het lastig hebben met de grote klassen’, vertelt Jeugdjournaal-redactrice Michelle Veldkamp in het NOS Radio 1 Journaal. Volgens onderwijsdeskundigen ligt het anders, aldus de NOS. Zij wijten de toename aan de prestatiedruk van de ouders.

Populair zijn de bijlessen rekenen en begrijpend lezen. ‘En rond de Citotoets zijn er trainingen om de scholieren daarvoor klaar te stomen’, aldus Veldkamp.

De NOS meldt verder dat er vrees bestaat voor ongelijkheid onder de scholieren, omdat ouders zelf voor bijles moeten betalen. ‘Het kost al gauw 120 euro per maand en niet iedereen kan dat betalen’, zo citeert de NOS haar.

Bijles prima, mits…

Toenmalig minister Jet Bussemaker en voormalig staatssecretaris Sander Dekker van OCW zeiden begin dit jaar in reactie op Kamervragen dat bijles op zich prima is, mits de kwaliteit van het onderwijs op orde is.

‘Privéonderwijs mag geen gevolg zijn van tekortschietend regulier onderwijs. Dit neemt niet weg dat ouders de vrijheid hebben om ervoor te kiezen buitenschoolse begeleiding in te schakelen, wanneer zij dit zinvol achten’, aldus Bussemaker en Dekker.

Leraren willen dat bijles overbodig wordt

Een school moet alle ondersteuning aan leerlingen kunnen bieden die nodig is, waardoor schaduwonderwijs overbodig is. CNV Onderwijs meldt dat bijna 90 procent van de achterban het eens is met deze stelling. 

Met schaduwonderwijs bedoelt de vakbond onder andere bijles en toets- en examentraining door commerciële bureaus en particuliere huiswerkbegeleiding. Dit extra aanbod voor ouders die er het geld voor (over)hebben, zou een negatief effect hebben op het reguliere onderwijs en de positie van leraren.

Bijles maakt ouders kritischer naar leraren

Uit een peiling van CNV Onderwijs blijkt dat leraren zich zorgen over de grote druk die kinderen ervaren. Ouders hebben volgens leraren steeds hogere verwachtingen van hun kinderen en geloven steeds meer in de maakbaarheid van de resultaten. Ook zou schaduwonderwijs ertoe leiden dat ouders kritischer zijn naar leraren.

Lees meer…