Voor energiezuinige scholen 39 miljard euro nodig

De rijksoverheid moet 39 miljard euro investeren in gezonde en energiezuinige schoolgebouwen. Dat vinden de voorzitters Rinda den Besten en Paul Rosenmöller van respectievelijk de PO-Raad en VO-raad en Bouwagenda-voorzitter Bernard Wientjes.

In de Volkskrant stellen zij dat de huidige schoolgebouwen gemiddeld genomen slecht geïsoleerd zijn, veel energie gebruiken en een beroerde akoestiek en te weinig lichtinval hebben. ‘Het binnenklimaat is hierdoor ongezond voor leerlingen en leerkrachten en dat heeft invloed op de leerprestaties’, zo stellen Den Besten, Rosenmöller en Wientjes.

Het is volgens hen nodig dat de rijksoverheid snel met geld over de brug komt voor betere schoolgebouwen met een gezond binnenklimaat die ook nog eens energiezuinig en CO2-neutraal zijn. Voor de periode tot 2050 is daar volgens hen 39 miljard euro voor nodig.

Lees meer…

‘Dommer dan nodig’ door slecht binnenklimaat

‘We creëren nu een generatie die dommer is dan nodig’, zegt de voormalige PvdA-fractieleider en huidg voorzitter Diederik Samsom van de klimaattafel ‘Gebouwde omgeving’, waaraan onder andere de PO-Raad en VO-raad zitten. Hij doelt met zijn uitspraak op het vaak niet optimale binnenklimaat van scholen, dat volgens hem slecht is voor de gezondheid en prestaties van personeel en leerlingen.

In een interview met de PO-Raad gaat Samsom in op het streven om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Afgesproken is dat in 2050 alle gebouwen in Nederland klimaatneutraal moeten zijn. Daaraan moeten volgens hem ook de scholen hun bijdrage leveren.

Hij wijst erop dat een gemiddelde basisschool ongeveer evenveel energie gebruikt als twintig huishoudens. Een gemiddelde middelbare school gebruikt zo’n beetje het dubbele. ‘Naarmate schoolgebouwen meer multifunctioneel en 24/7 gebruikt worden, neemt het belang van slim energiegebruik natuurlijk steeds verder toe’, aldus Samsom.

Dommer dan nodig

Hij adviseert om bij verbouwingen uit te gaan van een beter energielabel dan label C. Nu hebben zes op de tien scholen nog een energielabel D, E, F of zelfs G.

Ook voor het binnenklimaat is het volgens Samsom beter om verder te gaan dan label C. ‘Je kiest niet alleen voor goede isolatie en ventilatie vanwege de kosten. Die maatregelen verdienen zich ook terug in de gezondheid en prestaties van medewerkers en leerlingen. We creëren nu een generatie die dommer is dan nodig’, aldus Samsom.

Lees meer…

Reporter Radio over slechte ventilatie in scholen

Het Radio 1-programma Reporter Radio heeft zondagavond aandacht besteed aan slechte mechanische ventilatie in nieuwe schoolgebouwen en gezondheidsklachten die daarvan het gevolg kunnen zijn.

‘Vaak is het in de winter te koud en in de zomer veel te heet. Soms heeft de gemeente tonnen geïnvesteerd om het probleem te verhelpen, maar heeft dat in de praktijk tot weinig resultaat geleid’, zo meldt het radioprogramma.

Luister het programma terug

Geld uit investeringsfonds voor duurzame scholen

Met geld uit het investeringsfonds Invest-NL wordt het mogelijk om schoolgebouwen duurzamer te maken. Dat zegt minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën in de Volkskrant.

Het kabinet maakte vrijdag bekend dat het investeringen gaat stimuleren op diverse terreinen. Daartoe wordt de investeringsinstelling Invest-NL opgericht. Daarin moet 2,5 miljard euro komen. Het fonds zal zich onder meer op verduurzaming richten.

In de Volkskrant van zaterdag gaat minister Dijsselbloem in op Invest-NL en de mogelijkheden om schoolgebouwen energiezuiniger te maken met bijvoorbeeld dakisolatie en om de ventilatie en daarmee het binnenklimaat in scholen te verbeteren.

‘Invest-NL kan dat als een project voor bijvoorbeeld honderd scholen gaan doen’, aldus Dijsselbloem.

Subsidie aanvragen voor duurzame en frisse scholen

Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen voor het inhuren van extern advies op het gebied van verduurzaming en verfrissing van scholen. 

De eerste stap tot een eventuele subsidieaanvraag is een aanvraag tot eHerkennning via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Subsidie dekt niet alles

De subsidie is bedoeld voor energiebesparende maatregelen en/of het verbeteren van het binnenklimaat. Er zullen maximaal 150 subsidieaanvragen kunnen worden ingediend.

De subsidie zal niet alles dekken. Het is de bedoeling dat de schoolbesturen een deel van de maatregelen zelf betalen.

Lees meer…

Subsidie voor duurzame schoolgebouwen

Naar verwachting komt er binnenkort subsidie beschikbaar die schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs kan helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen, meldt GreenDeal.

De subsidie is bedoeld voor energiebesparende maatregelen en/of het verbeteren van het binnenklimaat. Er zullen maximaal 150 subsidieaanvragen kunnen worden ingediend.

De subsidie zal niet alles dekken. Het is de bedoeling dat de schoolbesturen een deel van de maatregelen zelf betalen.

De subsidieregeling zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Denktank voor beter binnenklimaat schoolgebouwen

Er moet onder regie van Ruimte-OK een denktank komen die mogelijkheden gaat onderzoeken om het binnenklimaat van schoolgebouwen te verbeteren. Daarmee reageert staatssecretaris Sander Dekker van OCW op een idee van Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie.

Dekker reageert op een motie van Bruins, waarin deze stelt dat het binnenklimaat in schoolgebouwen nog te vaak onder de maat is en dat de hoeveelheid CO2 in klaslokalen soms twee keer zo hoog is als maximaal is toegestaan.

Kennis binnenklimaat bundelen

Bruins wil overleg tussen de rijksbouwmeester, de bouwcampus in Delft en het onderwijsveld over het verbeteren van het binnenklimaat van schoolgebouwen. De kennis hierover moet op landelijk niveau worden gebundeld ‘zodat schoolbesturen en gemeenten advies kunnen inwinnen bij plannen voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw’.

De staatssecretaris is hier positief over, zo heeft hij gezegd tijdens overleg in de Kamer over onderwijshuisvesting. Hij vindt dat het initiatief moet worden belegd bij het kenniscentrum Ruimte-OK, dat in het leven is geroepen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en de Brancheorganisatie Kinderopvang.

‘Scholen kunnen niet omgaan met ventilatieapparatuur’

Veel scholen kunnen niet goed omgaan met ventilatieapparatuur die ervoor moet zorgen dat er binnen voldoende frisse lucht is. Dat stelt Marco van Zandwijk van kenniscentrum Ruimte-OK in het Algemeen Dagblad. Het gevolg kan zijn dat het binnenklimaat van gebouwen met ventilatieapparatuur slechter is dan dat van scholen die deze apparatuur niet hebben aangeschaft. 

Het probleem van muffe en benauwde scholen speelt al jaren. Laatst kwam de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland met de brochure Gebalanceerde ventilatiesystemen in bestaande schoolgebouwen, lessons learned. Daarin worden de ervaringen van vier scholen beschreven.

De Achtbaan

Een van die scholen is openbare basisschool De Achtbaan in Moordrecht (bij Gouda). In het schoolgebouw uit 1997 met elf lokalen en een oppervlakte van 1320 vierkante meter krijgen 268 kinderen les. De school maakt sinds 2011 gebruik van decentrale CO2-gestuurde luchtbehandelingsunits met warmteterugwinning.

Het probleem waar de school tegenaan liep, was dat het bedrijf dat de units had geïnstalleerd, dat niet goed had gedaan. Directeur Marjon de Graas schakelde daarom de fabrikant in. De installaties werken nu naar tevredenheid. Voor het onderhoud is gekozen voor een ander installatiebedrijf, dat er wel verstand van heeft én goedkoper werkt.

Ramen gewoon open

Bovendien bleek tijdens een gesprek met de fabrikant van de luchtbehandelingsunits dat het openen van ramen gewoon kan, terwijl de aanvankelijke installateur had gezegd dat dat niet kon. Nu de units goed werken, zijn de kinderen volgens directeur De Graas ‘merkbaar alerter en fitter’.

Het komende nummer van magazine Naar School! van VOS/ABB besteedt aandacht aan het verbeterde binnenklimaat van obs De Achtbaan in Moordrecht. Het blad komt uit op 19 april. U kunt het artikel Frisse wind door ventilatiesysteem nu al lezen. In het artikel staan praktische tips!

Miljoenen voor frisse lucht in Amsterdam

De gemeente Amsterdam investeert dit jaar 10 miljoen euro in de verbetering van het binnenklimaat van 30 Amsterdamse basisschoolgebouwen, meldt Het Parool.

In de lokale krant staat dat er in totaal 11,5 miljoen euro beschikbaar is, waarvan 1,5 miljoen door Amsterdamse schoolbesturen wordt bijgedragen.

De investering is onderdeel van het plan om 111 Amsterdamse schoolgebouwen te voorzien van schone lucht. Dat zou in 2018 moeten zijn gerealiseerd.

Lees meer…

Programma Van Eisen Frisse Scholen aangepast

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een update gepubliceerd van het Programma Van Eisen Frisse Scholen.

Dit zijn de belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de versie uit november 2014:

 • De (prestatie)eisen voor energie zijn onderscheiden naar eisen voor nieuwbouw en eisen voor bestaande bouw.
 • Voor nieuwbouw is voor klasse C de energielabel-eis (energieprestatie) vervangen door de EPC-eis overeenkomstig het Bouwbesluit.
 • Voor bestaande bouw is een (totaal)eis ten aanzien van het energielabel opgenomen (klasse C: label C, klasse B: label B en klasse A: label A). Bovendien zijn er (deel)eisen opgenomen ten aanzien van de gebouwschil, ventilatie, verwarming, koeling en verlichting.
 • Het volgende is toegevoegd:
  * Toelichting ten aanzien van de eisen (energie, lucht, temperatuur, licht en geluid).
  * Invulformulieren voor nieuwbouw en bestaande bouw.
  * De relatie met kwaliteitskader Huisvesting (Ruimte-OK).
  * De relatie met GPR Gebouw (W/E Adviseurs).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Rotterdam steekt half miljard in betere schoolgebouwen

Rotterdam wil de komende 10 jaar elk jaar tot 50 miljoen euro extra investeren om meer dan 140 schoolgebouwen in de stad te gaan renoveren of nieuw te bouwen. Dat blijkt volgens de media uit een nadere uitwerking van het Rotterdamse coalitieakkoord.

Het gaat volgens een bericht van het ANP om basisscholen en schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs uit de jaren 30 tot 70. Ze voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd.

De Rotterdamse scholen moeten een beter binnenklimaat krijgen. Dat is een punt waar onder anderen D66-gemeenteraadslid Jos Verveen zich sterk voor maakt.