Protocollen Centrale Examens 2022 beschikbaar – VO

De protocollen Centrale Examens 2022 zijn beschikbaar. In de protocollen staat een uitwerking van de wettelijke voorschriften voor de centrale examens. Met deze protocollen wil de VO-raad schoolleiders, examensecretarissen en docenten een hulpmiddel in handen geven om...

Extra informatie over schrappen centraal examen – VO

Het ministerie van OCW heeft extra informatie gepubliceerd over het schrappen van het centraal examen in het voortgezet onderwijs. In het Servicedocument VO examens – aanpak Coronavirus staat een samenvatting van de maatregel. Het gaat ook in op de...