Examenleerlingen horen uiterlijk op 4 juni van hun school of zij geslaagd zijn. Als ze zijn gezakt, mogen zij maximaal twee schoolexamens herkansen. Een deel van de vmbo’ers mag zelfs drie vakken herkansen.

Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer over de tijdelijke slaag-zakregeling. Deze regeling volgt op het schrappen van de centrale examens vanwege de coronacrisis. Dit jaar worden alleen schoolexamens afgenomen.

Slob wijst erop dat voor een verruiming van de reguliere situatie is gekozen ‘vanwege de uitzonderlijke situatie en het feit dat sommige leerlingen hadden gerekend op het centrale examen om hun cijfers op te halen’. Vmbo bb- en kb-leerlingen mogen ook voor hun beroepsgerichte profielvak een herkansing maken (dus in totaal voor drie vakken).

Meer informatie staat in het Servicedocument VO examens slaag-zakregeling 2019-2020.

Deel dit bericht: