CU-voorzitter ziet wél toekomst voor christelijke scholen

Voorzitter Piet Adema van de ChristenUnie spreekt tegen als zou hij twijfelen aan het voortbestaan van christelijke basisscholen in regio’s met demografische krimp. Hij reageert op een bericht op de website van het protestants-christelijk basisonderwijs in de...