Raad van State bezorgd over extra miljardenuitgaven – PO/VO

De Raad van State (RvS) is bezorgd over de extra miljardenuitgaven die het nieuwe kabinet heeft aangekondigd en roept daarom op tot begrotingsdiscipline. Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwde er onlangs al voor dat de staatsschuld enorm kan stijgen als de plannen...

Nieuwe kabinet streeft naar inclusief onderwijs – PO/VO

Het kabinet-Rutte IV streeft naar inclusief onderwijs. Dat benadrukken de kersverse OCW-bewindslieden in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer over het nieuwe coalitieakkoord. In de antwoorden van de onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma en...

Zoet en zuur in nieuw regeerakkoord – PO/VO

VOS/ABB proeft zoet en zuur in het nieuwe coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Vooral de investeringen in de aanpak van het lerarentekort zijn broodnodig en die juichen wij dan ook van harte toe. VOS/ABB denkt graag mee over de uitvoering daarvan....

De onderwijsplannen van de coalitie – PO/VO

Na negen maanden onderhandelen hebben de vier partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun coalitieakkoord gepresenteerd. Belangrijkste nieuws in het hoofdstuk over onderwijs is dat de loonkloof tussen basis-  en voortgezet onderwijs wordt gedicht. Er komt...