Corona voorbij: inspectie sluit meldpunt – PO/VO

Het Meldpunt schoolsluiting vanwege coronavirus is per 1 mei gesloten. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs. Dit meldpunt bestond sinds 15 oktober 2020 om te registreren welke scholen of vestigingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs tijdelijk...

CO2-meters in klaslokalen niet verplicht – PO/VO

Het geld voor de aanschaf van CO2-meters in klaslokalen wordt verstrekt via de lumpsum. Dit betekent dat er geen wettelijke bepaling is op basis waarvan de Inspectie van het Onderwijs of de instellingsaccountant van het schoolbestuur kan checken of met dit extra geld...

Meeste schoolleiders positief over uitvoering NPO – PO/VO

Meer dan de helft van de schoolleiders zegt dat het goed lukt om de plannen voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) uit te voeren. Slechts een klein deel van de schoolleiders (7% in het primair onderwijs, 2% in het voortgezet onderwijs en 10% in het (voortgezet)...