Nieuwe publicatie ‘Als een ramp de school treft’

Stichting School & Veiligheid heeft de publicatie Als een ramp de school treft volledig geactualiseerd.

Deze publicatie kan schoolbestuurders en -leiders en crisisteams helpen om zich goed voor te bereiden op eventuele calamiteiten. De vijfde, geheel herziene druk vervangt de eerder uitgegeven publicatie met dezelfde titel van KPC Groep.

Lees meer…

Volg onze mediatraining crisiscommunicatie!

Op 11 februari kunt u onze mediatraining voor mensen uit het onderwijs volgen. Deze unieke scholingsbijeenkomst van een dag wordt gegeven door communicatieadviseur Ronald Brouwers.

In de training leert u wat de principes van goede crisiscommunicatie zijn. U oefent ook in de praktijk. Brouwers stelt zich op als kritisch journalist. Hij heeft audiovisuele apparatuur bij zich, zodat u kunt zien en horen hoe u op basis van verschillende cases namens uw organisatie het woord voert.

Mensen die de mediatraining van VOS/ABB hebben gevolgd, zijn daar positief over. Bijvoorbeeld voormalig bestuurder Nico Woonink van het openbare Staring College in Lochem. ‘De training is goed en breed opgezet. Je leert hoe journalisten te werk gaan. Als je van tevoren je kernboodschap bepaalt, laat je je niet snel van de wijs brengen. Ik heb er veel aan gehad.’

Wanneer en waar?

De mediatraining wordt gegeven op dinsdag 11 februari (09.00-17.00 uur) in ons kantoor in Woerden. De studiebelasting bedraagt 8 uur (de trainingsdag).

De training kost 395 euro ex. btw per persoon (dat is ver beneden de tarieven die in de markt gebruikelijk zijn). Het minimumaantal deelnemers is vier, het maximumaantal zes.

Aanmelden kan via deze link.

Let op: voorwaarde om aan deze training mee te kunnen doen, is dat uw organisatie is aangesloten bij VOS/ABB. Als dit niet het geval is, kunt u niet deelnemen!

Mediatraining bij u op locatie?

Ronald Brouwers kan ook incompany mediatrainingen verzorgen. U kunt daarvoor contact met hem opnemen via ronald.brouwers@xs4all.nl.

Scholingsacademie

Voor een overzicht van het volledige cursusaanbod van VOS/ABB gaat u naar onze Scholingsacademie. Daar staat ook een uitgebreid aanbod van incompany cursussen die VOS/ABB kan verzorgen.

Op de mediatrainingen zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Mediatraining op 6 juni: weet wat u zegt!

Crisis op school! U informeert uw leerlingen en hun ouders. Maar de media staan op de stoep! Wat doet u? Deur dicht en hopen dat het overwaait? Dat werk niet. Zeker niet nu sociale media het nieuws razendsnel verspreiden.

Wat kunt u wel doen? Open en eerlijk communiceren om het mediacircus voor te blijven. Pro-actief. Zo houdt u regie. Maar wat zegt u? Tegen wie? En wanneer? Treedt u zelf naar buiten of wijst u een woordvoerder aan? In onze mediatraining op woensdag 6 juni krijgt u het antwoord.

Voor mensen uit onderwijs

De mediatraining van VOS/ABB biedt u theoretische kennis en praktische handvatten. De training wordt gegeven door communicatie-expert Ronald Brouwers. Hij richt zich specifiek op mensen uit het onderwijs.

U oefent met situaties uit de praktijk, met echte camera’s. Dit werkt erg goed, horen wij van collega’s uit het onderwijs die onze mediatraining hebben gevolgd.

Nergens voordeliger

De mediatraining is exclusief voor leden van VOS/ABB. U vindt nergens anders een mediatraining die voordeliger is: bij ons kunt u terecht voor de ledenprijs van 395 euro per persoon (btw-vrij).

Het maximumaantal deelnemers is zes. U leert met en van collega’s. Er is altijd voldoende aandacht voor uw vragen.

Snel aanmelden

Er is altijd veel interesse voor onze mediatrainingen, dus meld u snel aan! Dat kan door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Mediatraining 6 juni’.

Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

De mediatraining op woensdag 6 juni duurt de hele dag (9-17 uur) en wordt gegeven in het kantoor van VOS/ABB in Woerden.

Crisiscommunicatie: checklist en voorbeeldbrieven

VOS/ABB heeft op verzoek van leden een checklist online gezet die scholen en hun besturen kunnen gebruiken voor goede crisiscommunicatie. Ook kunnen diverse voorbeeldbrieven worden gedownload.

VOS/ABB staat geregeld besturen en scholen bij die plotseling te maken hebben met een crisissituatie. De ervaring leert dat er dan behoefte is aan een duidelijke checklist die houvast kan bieden.

Op verzoek van VOS/ABB heeft zelfstandig communicatieadviseur Ronald Brouwers zo’n checklist opgesteld. Leden van VOS/ABB kunnen de checklist downloaden:

Checklist communicatie grote incidenten

Brouwers maakt samen met de adviseurs Ruth Gorissen en Hilde Gerlofs deel uit van de crisiscommunicatiepool waar leden van VOS/ABB sinds 2013 gebruik van kunnen maken. De pool is bedoeld voor communicatieadvies op locatie. Ook kan de pool voorzien in mediawoordvoering.

Voorbeeldbrieven crisiscommunicatie

VOS/ABB krijgt ook geregeld het verzoek om brieven voor ouders op te stellen of te redigeren. Die verzoeken hangen meestal samen met een crisissituatie, zoals het overlijden van een leerling of ruzies tussen ouders die op school worden uitgevochten.

De geanonimiseerde voorbeeldbrieven hieronder zijn gebaseerd op brieven die VOS/ABB zelf op verzoek van leden heeft opgesteld of heeft geredigeerd. Ook is er voor deze voorbeeldbrieven ter inspiratie gebruikgemaakt van materiaal van de Vlaamse website www.klasse.be en van de uitgave Als een ramp de school treft van de KPC Groep.

U kunt onderstaande brieven downloaden en gebruiken als basis voor een eigen brief. Als u dat wilt, kan VOS/ABB u helpen bij het redigeren of bij het opstellen van een brief over een situatie die hieronder niet wordt genoemd. Deze extra service is alleen beschikbaar voor leden van VOS/ABB.

Graag wil VOS/ABB het aantal voorbeeldbrieven fors uitbreiden. U kunt eigen brieven die u ooit naar aanleiding van een crisissituatie hebt opgesteld e-mailen naar Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Brieven zullen geanonimiseerd op deze website worden gepubliceerd, zodat uw onderwijscollega’s elders in het land er gebruik van kunnen maken.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Nog enkele plaatsen voor scherp geprijsde mediatraining

Er zijn nog enkele plaatsen op de extra mediatraining van 7 april. Deze training is alleen voor VOS/ABB-leden en is specifiek toegesneden op onderwijsorganisaties. Wij kunnen u deze training bieden tegen een zeer scherp tarief.

Voor de eerste mediatraining op 17 maart was het maximumaantal deelnemers zo snel bereikt, dat we een tweede sessie hebben georganiseerd. Deze is op 7 april en hiervoor kunt u zich nog aanmelden.

Pers op het schoolplein
De steekpartij op het Corbulo College in Voorburg, de examenfraude op scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam, een brand, een zedenincident, een fusie of sluiting van scholen. Allemaal gebeurtenissen met een grote impact voor de leerlingen, docenten, ouders en de omgeving van de school.

De pers staat direct op het schoolplein. Wat zegt u dan? VOS/ABB biedt u de mogelijkheid om tegen een zeer scherp tarief een mediatraining te volgen die is toegesneden op onderwijsorganisaties. De training wordt verzorgd door zelfstandig communicatieadviseur Ronald Brouwers.

Controle houden
Wij horen vaak van onze leden dat mediatrainingen zó duur zijn, dat ervan af wordt gezien. Dit was voor ons reden om op zoek te gaan naar een goede trainer met kennis en ervaring die tegen een scherp tarief speciaal voor het onderwijs wil werken.

Ronald Brouwers bleek diegene te zijn. Hij maakt al deel uit van de crisiscommunicatiepool die VOS/ABB altijd voor de leden klaar heeft staan. Zijn kennis en ervaring met crisiscommunicatie komt uit zijn tijd bij RTV Rijnmond. Daar was hij tot 2012 adjunct-hoofdredacteur. RTV Rijnmond is als regionale calamiteitenzender voor Rotterdam en omgeving verantwoordelijk voor heldere communicatie over risico’s en incidenten.

Brouwers: ‘Een crisis komt altijd onverwacht. De eerste reactie in het onderwijs en daarbuiten is er vaak een van afwachten of hopen dat het overwaait, maar dat is tegenwoordig met sociale media een illusie. Snel en transparant communiceren is van groot belang. Dat voorkomt geruchtenvorming en zorgt ervoor dat de omgeving van de school bij de crisis wordt betrokken. Dat wekt vertrouwen. Controle houden op de crisis begint met controle houden op de communicatie.’

Waar bestaat de training uit?
De training duurt een dag. U krijgt theoretische kennis aangereikt en oefent natuurlijk in de praktijk. Brouwers heeft daarvoor audiovisuele apparatuur beschikbaar en stelt zich op als een kritische journalist die vragen stelt waarop u wellicht niet direct een goed antwoord weet. Zo is het net alsof u echt  de media te woord staat!

U ervaart hoe journalisten zich opstellen en leert hoe u in het belang van goede communicatie over uw organisatie het beste op hen kunt reageren.

Wat kost het?
De mediatrainingen die VOS/ABB door Ronald Brouwers kan laten verzorgen kosten 350 euro ex. btw per persoon op basis van zes deelnemers. Deze VOS/ABB-ledenprijs ligt duidelijk onder wat in de markt voor dergelijke trainingen gebruikelijk is. Het behoort tot de mogelijkheden om via Brouwers een mediatraining voor 12 personen met twee trainers te organiseren.

U kunt ervoor kiezen een mediatraining bij VOS/ABB in Woerden te volgen, maar het is ook mogelijk de training te laten verzorgen op de locatie van uw keuze. In dat geval kunt u met collega’s binnen of buiten uw eigen organisatie een groepje van zes of 12 deelnemers samenstellen.

Als de training bij ons in Woerden plaatsvindt, zit het gebruik van de zaal in ons kantoor en een eenvoudige lunch in de prijs inbegrepen (en natuurlijk ook koffie, thee en dergelijke). Dat is niet het geval voor eventuele zaalhuur en/of consumpties op de locatie van uw keuze.

Tweede training op 7 april
Voor de eerste mediatraining op 17 maart in ons kantoor in Woerden was het maximumaantal deelnemers snel bereikt. De volgende training, ook in Woerden, wordt gegeven op donderdag 7 april. U kunt zich daarvoor aanmelden door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Mediatraining 7 april’.

Vermeld ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt, of u alleen of met collega’s wilt deelnemen (zo ja, met hoeveel) en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.

Let op: de mediatrainingen die VOS/ABB aanbiedt, zijn alleen voor leden! Niet-leden kunnen er niet aan deelnemen.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Uniek aanbod: gratis adviseur crisiscommunicatie

VOS/ABB heeft een uniek ledenaanbod: als u plotseling te maken hebt met een ernstige crisis of calamiteit binnen uw organisatie, kunt u rekenen op een professionele communicatieadviseur op locatie. Als u dat wilt, kan deze adviseur namens uw organisatie optreden als externe mediawoordvoerder. 

Via de Onderwijsjuristen van VOS/ABB kunt u telefonisch overleggen over wat er in een specifieke situaties nodig is om de informatievoorziening aan leerlingen, ouders en andere betrokkenen te optimaliseren. Daarbij kiest VOS/ABB altijd voor open, transparant en eerlijk communiceren, maar ook voor de zorg en juridische plicht die de school heeft om het belang van leerlingen, personeelsleden, ouders en de organisatie zelf te garanderen.

De Onderwijsjuristen zien dat het aantal adviesaanvragen voor goede crisiscommunicatie toeneemt, ook op locatie. Om in die behoefte te voorzien, heeft VOS/ABB een pool opgezet van ervaren adviseurs. Zij kunnen in actie komen om achter de schermen advies te geven en indien dat nodig is voor de schermen op te treden als woordvoerder.

VOS/ABB heeft de ervaren crisiscommunicatieadviseurs Ronald Brouwers, Ruth Gorissen, Jan Scholten en Hilde Gerlofs achter de hand. Zij zitten verspreid over het land in respectievelijk Rotterdam, Amersfoort, Elst (tussen Arnhem en Nijmegen) en Groningen. Afhankelijk van de locatie waar u gevestigd bent, kan een van hen dus redelijk snel ter plaatse zijn.

Hoe werkt het?

Voorwaarde om van dit VOS/ABB-ledenaanbod gebruik te kunnen maken, is dat de volgende procedure wordt gehanteerd:

  1. Als er op een school of binnen uw bestuur sprake is van een crisis, neemt u altijd eerst contact op met de Onderwijsjuristen van VOS/ABB.
  2. Vervolgens bepaalt VOS/ABB in overleg met communicatieadviseur Martin van den Bogaerdt of de situatie van dien aard is, dat een van de crisiscommunicatieadviseurs naar u toe kan komen.

Het ledenaanbod bestaat uit één dagdeel van maximaal vier uur gratis dienstverlening.

Mocht u de crisiscommunicatieadviseur langer nodig hebben dan vier uur, dan kunt u hem of haar zelf inhuren tegen een tarief dat aanmerkelijk lager ligt dan wat in de markt gebruikelijk is. VOS/ABB heeft hiervoor een modelcontract beschikbaar, zodat u niet over tarieven en andere voorwaarden hoeft te onderhandelen. U hebt het tijdens een crisis of calamiteit immers al druk genoeg!

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Nieuwsbrief over crisismanagement

Het ministerie van Onderwijs presenteert de nieuwsbrief ‘Crisismanagement in het Onderwijs’. Deze is opgezet in samenwerking met de Stichting School en Veiligheid.

Een plotseling overlijden van een leerling, een brand, een uit de hand gelopen conflict. Het kan elke school treffen. Zijn de juiste personen dan op het juiste moment bereikbaar? Weten zij welke stappen ze moeten zetten?

De nieuwsbrief informeert over het opzetten van een crisisplan, en biedt een test waarmee u ontdekt hoe uw organisatie ervoor staat. Ook vindt u een filmpje over een levensechte crisisoefening bij vier scholen. Daarnaast kunt u documenten met meer informatie downloaden.  Ga naar www.schoolenveiligheid.nl/nieuwsbriefcrisismanagement

Gratis communicatieadvies
VOS/ABB biedt haar leden al langer gratis persoonlijk communicatieadvies in crisissituaties. Via VOS/ABB kunt u bovendien direct een beroep doen op een professionele communicatieadviseur die op locatie komt en eventueel de woordvoering richting externe media op zich neemt. Meer informatie over dit ledenvoordeel

Symposium over crisismanagement in onderwijs

Op 5 maart is er bij ROC Tilburg een symposium over crisismanagement en crisiscommunicatie. Dit symposium is specifiek bedoeld voor onderwijsorganisaties.

Het symposium Een crisis treft jouw school. En dan? wordt georganiseerd door het instituut voor veiligheid en crisismangement COT in samenwerking met onderwijsadviesbureau OinO en crisisadviseurs van bureau SVDC.

Deelname kost 175 euro per persoon.

Crisiscommunicatie via VOS/ABB
VOS/ABB biedt organisaties die bij de vereniging zijn aangesloten gratis advies op het gebied van crisiscommunicatie. Het is ook mogelijk om gratis een woordvoerder op locatie te hebben.

VOS/ABB is de enige besturenorganasatie voor primair en voortgezet onderwijs die dit aanbod heeft. Lees meer over dit exclusieve ledenaanbod.

Goed crisismanagement bij Scheldemond College

Bestuurder Hendrik-Jan van Arenthals van de bij VOS/ABB aangesloten openbare Mondia Scholengroep op Walcheren laat zien hoe een school effectief kan reageren op een plotselinge crisissituatie. In een interview met VO-magazine, het online blad van de VO-raad, vertelt hij hoe hij reageerde op de negatieve publiciteit die het Scheldemond College in Vlissingen vorige maand over zich heen kreeg toen bleek dat de aula was afgehuurd voor het bezoek van een omstreden imam.

De school was niet op de hoogte van de komst van de omstreden Amerikaanse imam Khalid Yasin. De man hield er op zaterdag 16 maart een lezing. Yasin is omstreden omdat hij in het verleden uitspraken heeft gedaan die kunnen worden beschouwd als discriminerend voor homoseksuelen en niet-moslims. Van Arenthals kwam er op maandagochtend pas achter dat de aula voor het bezoek van de imam was verhuurd. Hij erkende in de media direct dat de school hiermee een fout had gemaakt. Ook distantieerde hij zich van de imam, omdat diens uitspraken botsen met de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

In VO Magazine legt hij uit hoe hij op die maandagochtend te werk ging, toen in de Telegraaf en later ook in andere media het nieuws over de omstreden imam breed werd uitgemeten. 'Bij iedere calamiteit is de essentie van het protocol hetzelfde. Je verzamelt meteen een crisisteam om je heen van mensen die ertoe doen en je neemt zo snel mogelijk zelf de regie en communicatie in handen. Alle communicatie moet via één mond, zodat je een eenduidige en consistente boodschap overbrengt. Ik heb meteen mijn informatie ingewonnen en gezorgd dat ik evenveel wist als de media. Als eerste heb ik iedereen die ertoe doet geïnformeerd, dus de ouders en daarna het personeel en de raad van toezicht. Vervolgens heb ik de veiligheidsdriehoek van de gemeente gebeld en daarna pas de pers. Ik heb zelf contact gezocht met de lokale krant om in een interview openheid van zaken te geven, nadat ik ook Omroep Zeeland had geïnformeerd.'

'Vóór mijn mail van negen uur ’s ochtends had ik drie mailtjes van verontruste ouders binnen over de lezing van de imam. Na mijn eigen mail van negen uur kreeg ik ook reacties van ouders binnen en die waren zonder uitzondering positief. Intern was de commotie snel voorbij. De Telegraaf kwam op dinsdag nog met een artikel onder de kop ‘Lezing haatimam schokt school’. Dat klopt niet helemaal. ‘Haatimam’ vind ik een heel vervelend woord en inhoudelijk was zijn lezing deze keer gematigd. Het was meer het feit dat hij onze school was binnengekomen, dat ons heeft geschokt.'

In het interview in VO Magazine gaat Van Arenthals ook in op de gevolgen van demografische krimp.

Kamervragen
Minister Lodewijk Asscher heeft naar aanleiding van de kwestie in Vlissingen Kamervragen van de PvdA beantwoord. Asscher benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van in dit geval het Scheldemond College is aan wie eventuele ruimtes worden verhuurd. De minister zegt ook dat iedereen in Nederland binnen de marges van de wet vrijheid van meningsuiting heeft. Deze vrijheid geldt ook voor imam Yasin.