Krimp is nú, dus graag een beetje opschieten!

VOS/ABB ziet veel positieve punten in de nota Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans van VVD-Kamerlid Karin Straus. Tegelijkertijd signaleert de vereniging helaas dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW en PvdA-Kamerlid Loes Ypma met voorstellen...