Digitale geletterdheid: vaak nog geen gezamenlijke visie – PO

Basisscholen vinden digitale geletterdheid van leerlingen belangrijk en werken aan het bevorderen daarvan, maar dat doen ze nog niet altijd op basis van een gezamenlijke visie op bestuurs- of schoolniveau en volgens een gestructureerde aanpak. Dat meldt de Inspectie...

Conceptkerndoelen digitale geletterdheid en burgerschap – PO/VO

Expertisecentrum SLO heeft de conceptdoelen voor digitale geletterdheid en burgerschap opgeleverd. Onderwijsminister Mariëlle Paul heeft ze vervolgens aangeboden aan de Tweede Kamer. Er zal nu worden onderzocht wat de scholen nodig hebben om de nieuwe kerndoelen in te...

Kinderrechten cruciaal voor digitale geletterdheid – PO/VO

‘Gebruik het VN-Kinderrechtenverdrag als fundament bij het ontwikkelen van de kerndoelen van het vernieuwde curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs rondom digitale geletterdheid.’ Dit is een van de aanbevelingen in het essay Kinderrechten, ook...

Cyberrijbewijs voor alle basisscholen – PO

Het cyberrijbewijs dat nu nog als pilot loopt, moet voor alle scholen in het basisonderwijs beschikbaar komen. Dat staat in een kabinetsbrief aan de Tweede Kamer over de integrale aanpak van online fraude. De pilot cyberrijbewijs is gestart om daderschap en...