‘Dyslexie komt door slecht onderwijs’

Het komt door slecht onderwijs dat er tegenwoordig zo veel kinderen zijn met dyslexie en/of dyscalculie. Dat zegt de Nijmeegse hoogleraar en dyslexie-expert Anna Bosman in het Algemeen Dagblad.

Er worden onnodig veel kinderen gediagnosticeerd met ernstige lees- en rekenproblemen, stelt Bosman. De oorzaak zit niet in het kind, maar in het onderwijs. ‘Er wordt gewoon te weinig geoefend. Kinderen moeten de spellingregels goed in hun hoofd hebben. Elke dag een dictee’, aldus Bosman, die zich zelfs afvraagt of dyslexie wel bestaat.

Voor dyscalculie geldt ook dat de oplossing in het onderwijs ligt, stelt zij. De Nijmeegse hoogleraar benadrukt dat vrijwel alle leerlingen de basisvaardigheden kunnen verwerven. ‘Ze moeten gewoon weer stampen.’

Meer oefenen

Hoogleraar en expert op het gebied van taal- en leesonderwijs Kees Vernooy bevestigt het beeld dat Bosman schetst. ‘Er is wetenschappelijk bewijs dat kinderen meer moeten oefenen. Dat herhaling nodig is. Maar dat hoort men niet graag’, aldus Vernooy in het AD.

Ook de Groningse hoogleraar Ben Maassen, die zich onder andere richt op dyslexie, stelt in de krant dat de oorzaak van het grote aantal kinderen met dyslexie in het onderwijs ligt. ‘De praktijk is nu dat kinderen met dyslexie minder hoeven te lezen en te spellen, terwijl ze juist méér moeten oefenen.’

Het AD heeft de PO-Raad om een reactie gevraagd. Het gaat de sectororganisatie ter ver om te stellen dat dyslexie wordt veroorzaakt door het onderwijs. ‘Maar als wat de hoogleraren zeggen werkelijk aan de hand is, is het zeker de moeite waard om te bespreken hoe we het probleem kunnen oplossen’, zo citeert het AD een woordvoerder.

Dyslexie voorkomen

In het decembernummer van ons magazine Naar School! staat een artikel over de methode Bouw!, waarvan de makers stellen dat daarmee dyslexie kan worden voorkomen.

‘Het bijzondere is de preventieve aanpak’, zegt directeur Pierre den Hartog van samenwerkingsverband 28.04 in de Hoeksche Waard. ‘Het is voor het eerst dat leeszwakke kinderen al geholpen worden vóór ze in groep 3 met leesonderwijs beginnen.’

Het effect van het interventieprogramma Bouw! van uitgeverij Lexima is door de Universiteit van Amsterdam wetenschappelijk onderzocht. Vastgesteld werd dat het aantal kinderen dat leesproblemen en dyslexie ontwikkelde met 60 procent afnam.

Download artikel Revolutionaire methode kan dyslexie voorkomen

Dyslexie onder kinderen licht toegenomen

Ongeveer één op de twaalf kinderen heeft volgens hun ouders dyslexie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het percentage kinderen die volgens hun ouders of verzorgers dyslectische klachten hebben, is sinds 2001 licht toegenomen. ‘Van 2001 tot 2009 was dat gemiddeld 6 procent van de leeftijdsgroep van 7 tot 12 jaar. Tussen 2009 en 2016 is dit toegenomen tot gemiddeld 8 procent’, meldt het CBS op basis van zijn Gezondheidsenquête.

Dyslexie vaker behandeld

Ook het percentage kinderen die volgens hun ouders voor dyslexie in behandeling waren, is volgens het CBS toegenomen. ‘In de periode van 2001 tot 2009 was gemiddeld 27 procent van de kinderen met dyslexie onder behandeling of controle, vanaf 2009 was dat gemiddeld 43 procent. Van 2009 tot 2014 steeg het aantal geregistreerde behandeltrajecten voor dyslexie van 7 tot 32 per 1000 kinderen van 7 tot 12 jaar’, aldus het statistiekbureau.

Ouders lanceren online petitie tegen rekentoets

De rekentoets veroordeelt leerlingen met dyscalculie tot het laagste onderwijsniveau. Dat zeggen de ouders van de 13-jarige Clinge uit het Groningse dorp Baflo. Ze zijn een petitie tegen de rekentoets begonnen.

De ouders van Clinge schrijven in een toelichting op de online petitie dat hun zoon excelleert in klas 2 van het vwo. Omdat hij een ernstige vorm van dyscalculie heeft, vrezen zij dat Clinge de rekentoets niet kan halen. Dit kan volgens hen betekenen dat hij naar het vmbo of het praktijkonderwijs zou moeten.

‘Waar de overheid voor leerlingen met allerlei beperkingen, zoals dyslectie, gedragsproblematiek en lichamelijke beperkingen passend onderwijs belooft en biedt, vallen leerlingen met dyscalculie buiten de boot. En dus ook onze Clinge. Het is zeer schrijnend, dat kinderen met zesjes over de hele linie wel een diploma kunnen halen en kinderen als onze zoon niet’, aldus vader Jules Blokhuis.

‘In plaats van een toekomst op hbo of universiteit, veroordeelt het huidige beleid goed presterende leerlingen met deze rekenstoornis tot een toekomst in de plantsoenendienst. Clinge wil nu graag advocaat worden, maar kan dat nu op zijn buik schrijven. Zijn dyscalculie is zo ernstig, dat ook de versoepelde rekentoets het hem onmogelijk maakt een diploma te halen, wat recht doet aan zijn intellectuele niveau.’

Ga naar de online petitie