Economie gebaat bij meer investeringen in onderwijs – PO/VO

Recent onderzoek van de OESO laat zien dat meer investeringen in onderwijs leiden tot grotere economische groei dan bijvoorbeeld investeringen in nieuwe snelwegen. Alleen kan het decennia duren voordat de positieve economische resultaten van overheidsinvesteringen in...