Aanmelden voor experiment inclusiever onderwijs – PO/VO

Scholen die komend schooljaar willen deelnemen aan het experiment ‘samenwerking regulier en speciaal onderwijs’ (dat past in de beweging naar inclusiever onderwijs) kunnen hiervoor tot en met 1 juli een aanvraag indienen. Binnen dit experiment kan een...

Verder uitstel experiment flexibele tijden geen optie – PO

Het is niet mogelijk de aanvraagtermijn voor deelname aan het experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs verder te verlengen. Dat stelt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. In verband met de coronacrisis wilde het CDA weten...