Nascholing door Shell verbieden?

De grondwettelijke vrijheid van onderwijs impliceert dat scholen zelf kiezen hoe zij nascholing van leerkrachten inrichten. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren.

Tweede Kamerlid Lammert van Raan had de vragen gesteld naar aanleiding van het bericht Nascholing voor docenten door Shell op de website van de beweging Fossielvrij onderwijs. Van Raan denkt ‘dat bij nascholingen zoals deze het risico bestaat dat de fossiele bedrijfsbelangen van Shell doorsijpelen naar de inhoud van het onderwijs’.

Slob reageert hierop door te benadrukken dat scholen zelf kunnen kiezen of zij van dergelijk nascholingsaanbod gebruikmaken. Hij tekent daarbij aan dat nascholing en ook onderwijsaanbod van bedrijven onder het sponsorbeleid van de school vallen en dat dat beleid moet voldoen aan het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring.

Lees meer…

Scholen niet in de tang van olie- en gasbedrijven

Minister Arie Slob voor Primair en Voortgezet Onderwijs zegt geen enkele aanleiding te hebben ‘om te veronderstellen dat leerlingen door olie- en gasbedrijven worden bestookt met argumenten van de fossiele industrie’. Daarmee reageert hij op Kamervragen van de SP en de Partij voor de Dieren.

SP-Kamerlid Peter Kwint en zijn collega Lammert van Raan van de PvdD hadden vragen gesteld aan de minister naar aanleiding van een publicatie van De Correspondent over de wijze waarop olie- en gasbedrijven het Nederlandse onderwijs zouden beïnvloeden. Zij zouden fossiele brandstoffen willen promoten bij kinderen.

Volgens Slob loopt het niet zo’n vaart. ‘Allerlei maatschappelijk betrokken partijen maken leermiddelen voor het onderwijs. In alle gevallen is het aan scholen om hier verantwoorde keuzes in te maken. Ik ga er van uit dat de scholen hier op professionele en integere manier invulling aan geven en materialen van derden niet kritiekloos benutten in de les’, aldus de minister.

Slob zegt ook geen enkel signaal te hebben ontvangen dat leraren vanwege de werkdruk die zij als hoog ervaren, zich genoodzaakt zouden zien om lespakketten van commerciële partijen, zoals olie- en gasbedrijven, te gebruiken. In het artikel van De Correspondent wordt geclaimd dat dit het geval is.

Lees meer…