Extra geld voor begeleiding zij-instromers

Voor de begeleiding van zij-instromers komt 9 miljoen extra beschikbaar. Dat heeft onderwijsminister Arie Slob bekendgemaakt bij de presentatie van de noodplannen voor het lerarentekort.

In de noodplannen van de vier grote steden staat onder andere dat basisscholen de mogelijkheid moeten krijgen om een vierdaagse lesweek in te voeren. Andere ideeën om het lerarentekort tegen te gaan, zijn het vergroten van de klassen, het inzetten van onbevoegde leraren en een bonus voor leraren die in de stad (willen) werken. In de noodplannen staat ook dat klassenassistenten kunnen gaan lesgeven of dat gastdocenten uit de sport- en cultuursector dat gaan doen.

In december kwam de Amsterdamse Stichting Westelijke Tuinsteden voor openbaar basisonderwijs al met het idee om leraren minder te laten doen. Het idee is dat leraren zich alleen nog bezighouden met taal, rekenen, schrijven en lezen. Alles wat de school nog meer doet, zou naar de ‘community’ moeten. Daarmee bedoelt deze stichting de omgeving van de scholen.

Het extra geld voor de begeleiding van zij-instromers stelt onderwijsminister Slob dit kalenderjaar beschikbaar. Hij denk dat er ‘goede stappen’ mee gezet kunnen worden.

Lerarentekort: minister krijgt brandbrief van grote steden

De vier grote steden dringen bij onderwijsminister Arie Slob opnieuw aan op ‘onorthodoxe maatregelen’ om het lerarentekort tegen te gaan. Ze hebben net als in september jongstleden een brandbrief aan de minister gestuurd.

De onderwijswethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen dat Slob met toelagen komt voor leraren die in de stad (willen) werken. De leegloop bij de scholen in de grote steden leidt er volgens de wethouders tot dat de kwaliteit van het onderwijs niet meer gegarandeerd is. Dat raakt alle leerlingen, benadrukken ze.

De aanpak van het lerarentekort vereist volgens de wethouders meer dan incidenteel enkele miljoenen. Er is structureel veel meer geld nodig, benadrukken ze.

De vier grote steden hamerden in september jongstleden ook al in een brief aan de minister op de urgentie van het probleem van het lerarentekort.

Grote steden willen veel minder thuiszitters

De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben samen met acht samenwerkingsverbanden concrete afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters fors te laten dalen, meldt de website rijksoverheid.nl.

De vier grote steden en de betreffende samenwerkingsverbanden gaan onder meer regelen dat jongeren die thuiszitten sneller hulp krijgen vanuit de zorg, dat leerlingenvervoer geen probleem meer vormt als er een onderwijsplek is gevonden en dat alles op alles wordt gezet qua preventie.

De afspraken zijn een regionale uitwerking van het landelijke Thuiszitterspact. Dat werd vorig jaar gesloten door staatssecretarissen Sander Dekker van OCW en Martin van Rijn van Volksgezondheid. Het doel van dat pact is dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend onderwijsaanbod.

Lees meer…