Garantiefunctie openbaar onderwijs behouden – PO/VO

De garantiefunctie van het openbaar onderwijs is behouden gebleven in de nieuwe stichtingsprocedure op basis van de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen. Dit betekent dat ouders die openbaar onderwijs willen, dat aan hun gemeente kenbaar kunnen maken en dat die daar...

Goed dat Onderwijsraad kaders stelt aan artikel 23 – PO/VO

VOS/ABB vindt het verstandig dat de Onderwijsraad in het advies Grenzen stellen, ruimte laten benadrukt dat artikel 23 is gebonden aan de kaders van democratische rechtsstaat. Het is echter jammer dat de raad in het advies slechts marginaal aandacht heeft voor de...