Tweede regeling bekostiging 2020-2021 gepubliceerd – PO

De Tweede regeling bekostiging primair onderwijs 2020-2021 is gepubliceerd. Hierin is de kabinetsbijdrage 2020 voor de laatste vijf maanden van dit jaar verwerkt.  Ten opzichte van de prijzen in de op 25 maart jongstleden gepubliceerde Eerste regeling bekostiging...

Definitieve regeling bekostiging: fors hogere GPL – PO

Uit de Definitieve regeling bekostiging 2019-2020 blijken fors hogere bedragen voor de gemiddelde personeelslast (GPL) en het personeels- en arbeidsmarktbeleid (PAB). Het GPL-bedrag voor leraren en de PAB-bedragen stijgen met 3,565%, terwijl het GPL-bedrag voor...