Voorstel om financiering g/hvo wettelijk te verankeren

De Tweede Kamerleden Loes Ypma (PvdA) en Joël Voordewind (ChristenUnie) hebben een initiatiefvoorstel ingediend voor de wettelijke verankering van de financiering van godsdienstig en levensbeschouwelijk onderwijs in openbare basisscholen.Ypma en Voordewind stellen...

G/hvo wezenlijk onderdeel openbaar onderwijs

Het is goed dat Tweede Kamerlid Loes Ypma de financiering van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare scholen wettelijk wil verankeren. Dit betekent dat g/hvo wordt erkend als wezenlijk onderdeel van het openbaar onderwijs. Toch zitten er...