Wijzigingen verantwoording samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden (swv’s) voor passend onderwijs krijgen te maken met wijzigingen in hun verantwoording.Het ministerie van OCW heeft hierover een brief gestuurd, waarin drie punten centraal staan: Aanpassingen in de jaarrekening en de taxonomie en XBRL;...