Model berekening voorziening groot onderhoud – PO/VO

De PO-Raad en VO-raad stellen een model beschikbaar dat schoolorganisaties kunnen gebruiken om de hoogte van de voorziening groot onderhoud te bepalen. Het model is een aanvulling op de brochure Verwerking kosten groot onderhoud in de jaarrekening per 2024. Download...

Brochure over verwerking voorziening groot onderhoud – PO/VO

De PO-Raad en VO-raad hebben een brochure gepubliceerd over de verwerking van de kosten van groot onderhoud in de jaarrekening van scholen. De voorschriften voor het verwerken van de kosten van het groot onderhoud in de jaarrekening veranderen per 1 januari 2024. De...

Definitieve Richtlijn RJ660 – PO/VO

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft de Richtlijn RJ660 voor verwerking van de kosten van groot onderhoud door onderwijsinstellingen definitief vastgesteld. Er zijn nog kleine tekstuele wijzigingen aangebracht ten opzichte van het concept, maar die wijzigingen...

Themabijeenkomst ‘Naar activeren en afschrijven’ – PO/VO

Op 20 maart is de online themabijeenkomst ‘Naar activeren en afschrijven’. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit de kennisnetwerken Financiën van VOS/ABB en gaat over een andere manier waarop groot onderhoud kan worden verwerkt. De verwerking en de...

Welke keuze maakt u bij verwerking groot onderhoud? – PO/VO

Schoolbesturen hebben een keuze in de verwerking van de posten van groot onderhoud: u kunt die posten activeren of met een voorziening werken van waaruit de posten worden gefinancierd. De opbouw van de voorziening is de laatste jaren onderwerp van discussie....