Leraren weigeren botst met mensenrechten

De mogelijkheid in het bijzonder onderwijs om bepaalde leraren te weigeren, botst met de mensenrechten. Dat concludeert Niels Rijke van de Universiteit Utrecht. Hij promoveert op een onderzoek naar identiteitsgebonden benoemingsbeleid.

Onder andere christelijke scholen hebben wettelijk de mogelijkheid leraren buiten de deur te houden of te ontslaan als blijkt dat hun levenswijze niet bij bepaalde godsdienstige uitgangspunten zou passen. Hierbij kan worden gedacht aan het hebben van een homoseksuele relatie, ongehuwd samenwonen, gescheiden zijn of geloofsopvattingen hebben die afwijken van de grondslag van de school.

Rijke concludeert dat deze wettelijke mogelijkheid botst met de mensenrechten. Daarbij komen ook conflicten in sociale, religieuze en culturele normen naar voren.

Aangezien er geen hiërarchie is tussen de botsende rechten, wordt er altijd een balans gezocht. Dat gaat volgens Rijke gepaard met maatschappelijke en politieke strijd over de wetgeving en de interpretatie daarvan.

Algemene benoembaarheid

Het openbaar onderwijs kent in tegenstelling tot het bijzonder onderwijs algemene benoembaarheid. Dit betekent dat leraren altijd welkom zijn in de openbare school. Het maakt daarbij niet uit welke geloofsovertuiging of levenswijze zij hebben.

Extra VOS/ABB-korting op Goedemorgen!

De website Goedemorgen! voor het voortgezet onderwijs biedt gereedschap voor een goed gesprek in de klas om actualiteiten te duiden en de complexe wereld te begrijpen. Als uw school bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u Goedemorgen! gebruiken voor slechts 150 euro!

De normale vaste prijs voor Goedemorgen! is 600 euro per school per schooljaar. Als VOS/ABB-lid betaalt u altijd al minder, namelijk 450 euro per schooljaar. Daar doet uitgeverij Creathlon nog een schep bovenop: als u nu een abonnement neemt, betaalt u als lid van VOS/ABB tot het einde van dit schooljaar slechts 150 euro (niet-leden betalen voor de rest van dit schooljaar 200 euro).

Let op: individuele docenten kunnen een abonnement afsluiten voor 10 euro voor de rest van het schooljaar (normale prijs 14,95 euro).

Meer weten? Lees het artikel Elke dag een goed gesprek met de klas uit magazine Naar School! van VOS/ABB. Uitgebreide informatie vindt u op de website van Goedemorgen!.

U kunt uw school online aanmelden voor een abonnement op Goedemorgen!.
Let op: vermeld dat uw school bij VOS/ABB is aangesloten!

De genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Minister verdedigt fusie Zeeuws-Vlaanderen

Minister Slob van Onderwijs gaat niet in op de waarschuwing van VOS/ABB dat het openbaar voortgezet onderwijs verdwijnt uit Zeeuws-Vlaanderen, hetgeen ongrondwettelijk is. Hij verdedigt een omstreden scholenfusie.

In zijn officiële reactie zegt Slob alleen dat hij het niet eens is met VOS/ABB  dat in Zeeuws-Vlaanderen het duale stysteem wordt uitgehold. Dit schrijft hij aan de Tweede Kamer over de kwestie in Zeeuws-Vlaanderen. Daar heeft het voortgezet onderwijs te maken met leerlingdaling door demografische krimp en weglek van leerlingen naar België.

Een speciaal hiervoor opgerichte Taskforce Zeeuws-Vlaanderen wil de problemen oplossen door de bestaande schoolbesturen te laten opgaan in één stichting op algemeen bijzondere grondslag, terwijl tegelijkertijd twee vo-scholen in Terneuzen fuseren. Dit betreft de openbare scholengemeenschap De Rede en het christelijke Zeldenrust-Steelantcollege, die samen verdergaan als één christelijke school. Daarmee verdwijnt de laatste openbare vo-school uit Zeeuws-Vlaanderen.

Samenwerkingsschool garandeert openbaar onderwijs

VOS/ABB heeft de minister en alle betrokken instanties geadviseerd om een samenwerkingsschool in te richten in Terneuzen, om zo het openbaar onderwijs te garanderen. Artikel 23 van de Grondwet bepaalt immers dat overal in Nederland openbaar onderwijs beschikbaar moet zijn, en de grondwet geldt natuurlijk ook voor Zeeuws-Vlaanderen.

Minister Slob wijst in zijn brief op lid 4 van artikel 23, waarin staat dat gemeenten de opdracht hebben te voorzien in een genoegzaam aantal openbare scholen, waarbij ‘bij wet van dit uitgangspunt kan worden afgeweken’. Volgens Slob betekent dit niet dat er in elke gemeente een school voor openbaar voortgezet onderwijs moet zijn. Hij vindt het wel essentieel dat voortgezet onderwijs voor alle jongeren breed toegankelijk en kosteloos is. Aan die eis zou het plan van de Taskforce volgens hem wel voldoen. Hij wijst erop dat de schoolbesturen in Zeeuws-Vlaanderen allemaal hebben ingestemd met de fusie.

Omroep Zeeland meldde recent dat ouders wel vraagtekens zetten bij de voorgenomen  scholenfusie in Terneuzen. In tegenstelling tot wat minister Slob schrijft, heeft de medezeggenschapsraad van De Rede (nog) niet ingestemd met de fusie.

Lees de Kamerbrief van minister Slob.

 

VOS/ABB-korting op leergang Zelfbewust leiderschap

In januari gaat de succesvolle leergang ‘Zelfbewust leiderschap’ weer van start. Leden van VOS/ABB krijgen 700 euro korting op deelname. Onze partners van de Coachtrain verzorgen deze leergang. Zij vertellen u graag wat de leergang voor u kan betekenen. Een kennismakingsgesprek is uiteraard geheel vrijblijvend! 

De leergang wordt verspreid over acht dagen van januari tot en met november 2018 verzorgd. Centraal staat de vraag hoe u samen met uw personeel, uw leerlingen en hun ouders van uw openbare school een omgeving maakt die uitnodigt tot leren, ontmoeten en samenwerken.

VOS/ABB-korting

Leden van VOS/ABB betalen 2900 euro ex. btw per persoon voor deelname. Voor niet-leden is het tarief 3600 euro ex. btw. Het lidmaatschap van VOS/ABB is dus goed voor een korting van maar liefst 700 euro!

Lees meer op de website van de Coachtrain, ga naar de brochure van de leergang Zelfbewust leiderschap of neem contact op met:

  • Marijke Scheenloop, 06-33031450
  • Andrew van der Veen, 06-44289764

Mailen kan natuurlijk ook: info@zelfbewustleiderschap.nl onder vermelding van ‘Gesprek leergang Zelfbewust leiderschap’. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. De Coachtrain zal u vervolgens persoonlijk benaderen.

Workshops over toezicht op identiteit openbare school

Op de Dag van het Toezicht op 7 april in Nieuwegein verzorgt directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB samen met voorzitter Wim Kuiper van de christelijke profielorganisatie Verus twee workshops over intern toezicht op de identiteit van het openbaar en bijzonder onderwijs binnen het duale stelsel.

De Dag van het Toezicht wordt georganiseerd door de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) en staat in het teken van de veranderende samenleving en de maatschappelijke waarde van het onderwijs en de kinderopvang.

School als waardegemeenschap

De veranderingen vragen om een andere benadering van het intern toezicht, zoals onlangs door professor en wetenschappelijk directeur Hans Boutellier van het Verwey-Jonker Instituut is verwoord in de notitie Beter toezien. Het gaat er volgens hem om dat interne toezichthouders de school als waardegemeenschap zien.

In het decembernummer van VTOI Nieuws heeft Teegelbeckers er in dit kader op gewezen dat de openbare identiteit ook in het toezichtkader thuishoort. ‘Ik noem dat expliciet openbaar onderwijs. De openbare identiteit op basis van de kernwaarden die VOS/ABB met de leden heeft vastgelegd is geen papieren werkelijkheid, maar moet merkbaar, zichtbaar en voelbaar zijn!’, aldus Teegelbeckers.

In de workshops die hij op 7 april met Kuiper verzorgt, zal hij hier nader op ingaan.

Aanmelden

De Dag van het Toezicht is op 7 april in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Het is niet meer mogelijk om u voor de dag aan te melden.

In het februarinummer van ons magazine Naar School! staat een interview met professor Hans Boutellier over toezicht op de school als waardegemeenschap.

Samen verder als ‘identiteitsrijke ontmoetingsscholen’

De openbare en christelijke basisscholen in vier Friese dorpen gaan fuseren tot ‘identiteitsrijke ontmoetingsscholen’, meldt de Leeuwarder Courant.

Het gaat om basisscholen in de dorpen Eastermar, Jistrum, Noardburgum en Tytsjerk in de gemeente Tytsjerksteradiel van de stichting OPO Furore (openbaar onderwijs) en PCBO Tytsjerksteradiel (christelijk onderwijs). In elk dorp blijft één school over.

De krimp van het aantal leerlingen is de reden voor de samenvoeging van de scholen, meldt de krant. De twee schoolbesturen hebben de afgelopen periode gesprekken gevoerd met ouders, de gemeente en verenigingen van dorpsbelang. Daaruit bleek dat er meer waarde werd gehecht aan het blijven bestaan van een basisschool in elk dorp dan aan de etiketten ‘openbaar’ en ‘christelijk’.

Boeiende sprekers op conferentie openbaar onderwijs

Met boeiende sprekers, inspiratietafels en theater krijgt de conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt!’ op 18 maart een mooi programma. Inschrijven kan al en is gratis voor leden van VOS/ABB.

Voor het forum dat in discussie gaat met de bezoekers, heeft de organisatie interessante mensen weten te strikken. Het zijn:
* prof. dr. Manuela Kalsky, theologe en veelgevraagd spreker over religie en de multiculturele samenleving
* Floris van den Berg, filosoof en atheïst met een prikkelende mening
* Leo Breukel van het College van Bestuur van Aves, schoolbestuur in Emmeloord
* Lizzy Wijnen van het Centrum Humanistische Vorming
* Tamar Kopmels, redacteur van Kleur, methode voor levensbeschouwing

Zij gaan in gesprek met de bezoekers over de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

De conferentie Openbaar onderwijs verbindt wordt georganiseerd door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Locatie is Hogeschool Windesheim in Zwolle. Leden van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs hebben gratis toegang, evenals medewerkers en studenten van de aangesloten pabo’s. Niet-leden zijn welkom, zij betalen 50 euro. Het programma begint om 14 uur en duurt tot 17 uur.

Deze conferentie is niet toevallig gepland midden in de actie School!Week, de jaarlijkse campagne voor het openbaar onderwijs. Aanmelden en meer informatie, ook over de School!Week, op de campagnesite www.openbaaronderwijs.nu.

 

Hoe christelijk zijn christelijke scholen nog?

De christelijke besturenorganisatie Verus laat in een online artikel zien dat christelijke scholen tegenwoordig helemaal niet zo christelijk meer zijn. Hun kleur is vervaald, blijkt bijvoorbeeld in Rotterdam.

Aanleiding voor het artikel van Verus is dat het rooms-katholieke onderwijs in Vlaanderen meer moslimleerkrachten wil inzetten. Volgens directeur-generaal Lieven Boeve van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs kan op die manier radicalisering onder islamitische jongeren worden opgevangen. De gedachte van de katholieke theoloog Boeve is dat met meer moslimleerkrachten jongeren beter kunnen worden begeleid in hun zoektocht naar identiteit.

De vraag die Verus zich stelt is of Nederlandse christelijke scholen daar ook beleid op hebben. De christelijke besturenorganisatie belde onder andere met het protestants-christelijk basisonderwijs in Rotterdam. Op de meeste christelijke basisscholen in die stad vormen kinderen met een christelijke achtergrond een minderheid. Veel leerlingen zijn van huis uit islamitisch of worden niet op grond van een bepaalde religie opgevoed.

Verus schrijft dat PCBO Rotterdam een jaar of tien geleden besloot dat ook medewerkers met een andere dan de christelijke geloofsinspiratie welkom zijn op zijn scholen. ‘Die beslissing werd niet genomen op grond van incidenten, maar om bruggen te slaan vanuit onze eigen, christelijke geloofsinspiratie’, zegt bestuursvoorzitter Kees Terdu. ‘Als je kinderen uit andere geloofsinspiraties voor je hebt, is het niet consistent als je als medewerker met een andere geloofsinspiratie niet welkom bent.’

Een tweede reden is dat er ook binnen het onderwijsondersteunend personeel mensen met een andere geloofsinspiratie aan het werk zijn.’Het is onmogelijk daar een onderscheid in te maken. Zij dragen evenzeer als leerkrachten bij aan de brede identiteit van de school. Ook zij hebben contact met leerlingen, ouders en andere medewerkers.’

Kleur is vervaald
Directeur Ritske van der Veen stelt dat de situatie in Rotterdam tekenend is voor veel christelijke onderwijsorganisaties, ook in kleinere gemeenten. ‘De ontwikkeling die wij vanuit het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs zien, is dat steeds meer scholen voor bijzonder onderwijs hun kleur laten vervalen. Logisch, want steeds minder ouders in het ontkerstende Nederland bepalen hun keuze voor een school op basis van godsdienst.’

Van der Veen beschouwt deze ontwikkeling als positief. ‘In feite komt het erop neer dat het bijzonder onderwijs steeds meer open komt te staan voor diversiteit op basis van gelijkwaardigheid. In het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs is dat altijd al ons uitgangspunt.’

Volgens hem schuift het bijzonder onderwijs steeds meer op naar het concept School!, zoals VOS/ABB dat met de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft opgesteld. Dit concept stijgt boven de denominaties uit. Het gaat ervan uit dat er in de toekomst geen openbare, protestants-christelijke, rooms-katholiek op wat voor scholen meer zijn, maar ‘scholen’.

Van der Veen heeft in dit kader een visiestuk opgesteld, dat kan dienen als inspiratie voor een discussie over de toekomstbestendigheid van het huidige duale onderwijsbestel op basis van artikel 23 van de Grondwet.

 

Marleen Lammers in netwerk Krimp en Identiteit

Beleidsmedewerker Marleen Lammers maakt namens VOS/ABB deel uit van het netwerk Krimp en Identiteit. Het netwerk is deze week voor het eerst bijeen geweest.

Het netwerk is bedoeld om ervaringen op het terrein van identiteitsontwikkeling bij samenwerking te delen, in verschillende delen van het land trends te signaleren en de kennis op dit gebied vergroten.

Het gaat onder andere over (in)formele samenwerkingsscholen en de vraag wat de samenwerking betekent voor de identiteit en het onderwijs op die scholen.

Het netwerk bestaat uit:

  • Marleen Lammers, beleidsmedewerker bij VOS/ABB
  • Dick den Bakker, directeur Onderwijs & Identiteit bij Verus (voorheen Besturenraad)
  • Wout Neutel, belangenbehartiger bij Verus (voorheen Besturenraad)
  • Erik Renkema, docent godsdienst en levensbeschouwing aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle
  • Leendert Jan Parlevliet, docent godsdienst en levensbeschouwing aan de Hogeschool Zeeland in Middelburg
  • Henk Pol, manager bij het Centrum voor Levensbeschouwing in Leeuwarden
  • Cil Wigmans, lector aan de Stenden Hogeschool

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

CDA-wethouder signaleert misbruik artikel 23

De Rotterdamse CDA-onderwijswethouder Hugo de Jonge waarschuwt voor misbruik van artikel 23. Hij verwijst daarbij naar de omstreden islamitische scholengemeenschap Ibn-Ghaldoun in zijn stad en het initiatief om in Amsterdam weer een islamitische school voor voortgezet onderwijs op te richten.

De protestants-christelijke onderwijswethouder vindt artikel 23, dat over de vrijheid van onderwijs gaat, een groot goed. Hij stelt in een interview met Trouw ook dat het niet uitmaakt of christelijke of islamitische ouders gebruikmaken van die vrijheid. Maar het mag volgens hem niet zo zijn dat het grondwetsartikel uit 1917 wordt misbruikt om slechte scholen op te richten of in stand te houden.

‘Artikel 23 mag geen vrijbrief zijn voor slecht onderwijs, de vrijheid is niet ongeclausuleerd. (…) Op initiatief van het CDA moet een school nu binnen een maand na de bekostiging kunnen bewijzen dat er voldoende gekwalificeerd personeel is, dat de kinderen voldoende les krijgen op school. Dat is een stap in de goede richting’, aldus De Jonge.

Maar hij wil verder: ‘Ik vind dat je die beoordeling moet vervroegen. Er zijn scholen gestart die op voorhand niet levensvatbaar waren. Daar kun je tot op heden weinig aan doen, er is geen kwalitatieve toets voordat de overheid begint met de financiering van de school.’ De Jonge roept staatssecretaris Sander Dekker van OCW in het kader van de modernisering van artikel 23 op met een dergelijk initiatief te komen.

 

Lipdub laat identiteit openbaar onderwijs zien

De openbare Thorbeckeschool in Den Helder heeft een lipdub gemaakt om de kracht en diversiteit van het openbaar onderwijs te laten zien en horen.

De lipdub is gemaakt op het nummer Hallo wereld van Kinderen voor Kinderen. Directeur Wietske Wijnands van de Thorbeckeschool legt uit dat de tekst perfect aansluit bij de identiteit van het openbaar onderwijs, waarin onder andere diversiteit centraal staat.

De Thorbeckeschool valt onder de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Meerwerf voor openbaar primair onderwijs in Den Helder.

Onderzoek naar identiteit van samenwerkingsscholen

Samenwerkingsscholen voor primair onderwijs kunnen meedoen aan een promotieonderzoek naar hun identiteit en levensbeschouwelijk onderwijs. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Het brede doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan een kwaliteitsverbetering van het levensbeschouwelijk aspect van het primair onderwijs. Meer specifiek gaat de belangstelling uit naar de vraag hoe dit aspect zo kan worden vormgegeven dat het verschillende zuilen verbindt of mogelijk zelfs overstijgt. Juist in de samenwerkingsschool kunnen vragen over de levensbeschouwelijke identiteit en de vormgeving hiervan relevant zijn.

Samenwerkingsscholen hebben twee digitale vragenlijsten voor directeuren respectievelijk leerkrachten toegestuurd gekregen. Het doel van beide lijsten is het in kaart brengen van de visie op en de praktijk van de levensbeschouwelijke identiteit en het levensbeschouwelijk onderwijs in samenwerkingsscholen. Het is voor godsdienstpedagoog en onderzoeker Erik Renkema van groot belang om zoveel mogelijk ingevulde vragenlijsten te ontvangen.

Werkt u op een samenwerkingsschool en heeft uw school de vragenlijsten niet ontvangen? Neemt u dan contact op met erik.renkema@windesheim.nl.

Met 300 leerkrachten werken aan een sterk merk

Driehonderd leerkrachten van de 18 openbare basisscholen in Leeuwarden deden mee aan een grote studiedag die het bestuur Proloog heeft georganiseerd. In 60 teams speelden de personeelsleden het trainingsspel ID!ee, dat is ontwikkeld door VOS/ABB. DSCN1708

Aan de hand van dit spel komen de personeelsleden erachter wat precies de kernwaarden van openbaar onderwijs zijn, en op welke manier een school deze kan inzetten om haar identiteit te versterken. Wie dat goed doet, scoort al meteen in het spel. Al spelend komt bovendien al snel een discussie op gang, én het besef hoe onderwijspersoneel concreet kan omgaan met de kernwaarden.

In de middag ging het Proloog-personeel, nog steeds in Grand Hotel Post Plaza in Leeuwarden, met trainers van VOS/ABB aan de slag om de in het spel opgedane inzichten verder te verdiepen. Per school werd bekeken hoe de versterking van het merk verder vorm kan krijgen.

Steven Pont over het pedagogische verschil
Tussendoor kreeg het personeel van Proloog ook nog een lezing van Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog, die zijn publiek voorhield dat de leerkracht het pedagogische verschil kan maken voor kinderen. Hij ging onder meer in op de benadering van kinderen met adhd: 'Een kind dat steeds hoort dat het adhd heeft, gaat gedrag vertonen dat dit bevestigt'. Ook liet Pont zien dat jongens baat hebben bij een andere aanpak. Jongens experimenteren en leren van ervaringen, meisjes leren van instructie. Het huidige onderwijs geeft vaak vooral instructie.

DSCN1705Werken aan een sterk merk
Het trainingsspel ID!ee is speciaal ontwikkeld om te spelen met schoolteams in het openbaar onderwijs, om zo de bewustwording van de kernwaarden te versterken. Scholen en besturen die willen werken aan een sterk merk, kunnen het bestellen voor 25 euro per stuk (ledenprijs) of 75 euro voor een set van vier spellen. Meer over trainingsspel ID!ee en bestelwijze.

 

Foto's: VOS/ABB.