Schoolgebouwen geschikt maken voor inclusief onderwijs – PO/VO

Bij nieuwbouw of renovatie moeten schoolgebouwen meteen geschikt gemaakt worden voor inclusief onderwijs. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wijst erop dat de wettelijke minimumeisen voor onderwijshuisvesting met name voor...

Wiersma hamert op belang inclusief onderwijs – PO/VO

Schrijnende verhalen van kinderen die geen (passende) zorgbegeleiding op school kunnen krijgen, maken duidelijk waarom het zo belangrijk om toe te werken naar inclusief onderwijs. Dat benadrukt onderwijsminister Dennis Wiersma in antwoord op Kamervragen. De vragen aan...

Subsidie voor activiteiten inclusiever onderwijs – PO/VO

Stichting Het Gehandicapte Kind stelt subsidie beschikbaar voor projecten die het contact tussen leerlingen met en zonder beperking bevorderen. Scholen kunnen tot 31 juli subsidie aanvragen. De stichting stelt de subsidie beschikbaar in samenwerking met het Platform...

Op weg naar inclusiever onderwijs – PO/VO

Het komende zomernummer van magazine Naar School van VOS/ABB zal voor een belangrijk deel in het teken staan van de beweging naar inclusiever onderwijs. Op 1 juni stond deze doorontwikkeling van passend onderwijs centraal op een drukbezochte landelijke conferentie in...

Alle leerlingen toegang tot online onderwijs – PO/VO

In het Nationaal Onderwijslab kunnen scholen samen met uitgeverijen en ICT-experts werken aan digitale innovatie. Het is onderdeel van het Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan. Met het Nationaal Onderwijslab van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een...