Schoolvoorbeeld van inclusief onderwijs – PO/VO

Het openbare Vathorst College in Amersfoort biedt lichamelijk beperkte en langdurig zieke leerlingen alle denkbare ondersteuning om hun diploma te halen. In het komende meinummer van het VOS/ABB-magazine Naar School staat hierover een inspirerend artikel. In Naar...

Meer mogelijkheden inclusief onderwijs – PO/VO

Het ministerie van OCW komt naar verwachting nog voor de zomer met een regeling die scholen voor regulier en gespecialiseerd onderwijs meer mogelijkheden zal bieden om met inclusief onderwijs te experimenteren. Onder de nieuwe regeling kan ook een deel van de...

Conferentie ‘Bouwen aan inclusiever onderwijs’- PO/VO

Op 12 juni is in Bussum de conferentie Bouwen aan Inclusiever Onderwijs. Deze conferentie wordt georganiseerd door het mede door VOS/ABB opgerichte Platform Naar Inclusiever Onderwijs. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen: Actuele informatie over het...

Inclusieve feestdagen- en vieringenkalender – PO/VO

Op het gezamenlijke symposium Verhalen delen in het openbaar onderwijs op 18 maart in Amersfoort presenteren wij met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) de Inclusieve feestdagen- en vieringenkalender. Deze kalender voor het schooljaar 2024-2025 biedt de...