Gratis webinar Naar Inclusiever Onderwijs: 3 maart – PO/VO

Op 3 maart kunt u deelnemen aan een webinar van het mede door VOS/ABB geïnitieerde platform Naar Inclusiever Onderwijs. De eerder aangekondigde vervolgconferentie in februari kan vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. In het webinar zullen vragen centraal staan...

Slob wil van passend naar inclusiever onderwijs – PO/VO

Onderwijsminister Arie Slob komt met een reeks maatregelen om voor leerlingen, ouders en leraren passend onderwijs te verbeteren en om naar inclusiever onderwijs te gaan. Hij heeft daarover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De minister komt met 25 maatregelen....