Leerplichtambtenaren mogen weer voor inspectie werken – PO/VO

In 2022 zullen de Inspectie van het Onderwijs en gemeenten weer samenwerkingsovereenkomsten afsluiten om ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten terug te dringen. De inspectie meldt dat zij ook in 2022 formeel toezicht houdt op de verzuimmelding en...

Inspectie past toezicht aan vanwege coronacrisis – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs past vanwege de coronacrisis het toezicht aan.  Het komt kort geformuleerd hierop neer: Tot de zomer begint de inspectie geen nieuwe vierjaarlijkse onderzoeken bij besturen en hun scholen en bij samenwerkingsverbanden waar bezoeken op...