Inspectie ziet tevredenheid over vernieuwde toezicht – PO/VO

Schoolbestuurders, schoolleiders en leraren zijn over het algemeen tevreden over het toezicht door de Inspectie van het Onderwijs. Dat meldt de inspectie zelf in de voortgangsrapportage 2018-2019 over de evaluatie van het vernieuwde toezicht. ‘Uit het...

Nieuwe signaleringswaarde eigen vermogen – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs hanteert voortaan een nieuwe signaleringswaarde om te zien of een schoolbestuur of samenwerkingsverband mogelijk te veel eigen vermogen aanhoudt. In een brief aan de Tweede Kamer gaan de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie...

Denk met ons mee over toezicht en rol inspectie! – PO/VO

VOS/ABB zoekt voor een klankbordgroep in totaal 12 tot 15 bestuurders uit het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs die willen meedenken over het toezicht en de rol van de Inspectie van het Onderwijs.  VOS/ABB participeert in de Ringen van de Inspectie, waarin...

Inspectie: VVE voldoet aan minimale kwaliteitseisen – PO

De voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voldoet aan de minimale kwaliteitseisen die daaraan zijn gesteld. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs op basis van de jongste meting van de kwaliteit van de VVE. De inspectie signaleert dat onderliggende kwaliteitsaspecten...

Inspectie kritisch over onderwijs op afstand – PO/VO

Met online onderwijs op afstand lukt het maar deels om te voldoen aan de kerntaken van het onderwijs. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs op basis van een steekproef onder scholen en samenwerkingsverbanden. Uit de steekproef kwam het beeld naar voren dat...