Wat vindt u ervan als de inspectie plotseling aanbelt? – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs wil weten hoe schoolbestuurders, schoolleiders en leraren denken over onaangekondigd toezicht. U kunt dit tot en met 15 januari laten weten via een online vragenlijst. De inspectie onderzoekt het effect van onaangekondigd toezicht. Dit...

Basisvaardigheden: veel herstelopdrachten – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs heeft de afgelopen maanden veel herstelopdrachten gegeven op de standaard Basisvaardigheden (OP0). Sinds september wordt de nieuwe standaard onderzocht. Daarbij kijkt de inspectie in het primair en voortgezet onderwijs naar het...

Nieuwe schoolweging gepubliceerd – PO

De Inspectie van het Onderwijs heeft de nieuwe schoolweging gepubliceerd. De inspectie gebruikt de schoolweging voor de beoordeling van de leerresultaten van basisscholen. De schoolweging is later gepubliceerd dan voorheen. Dit komt doordat het Centraal Bureau voor de...

Minder bestuursgericht toezicht – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs zal in 2024 in haar toezicht minder focussen op de schoolbesturen. Dat heeft te maken met een personeelstekort bij de inspectie. In de voortgangsbrief over versterking van het toezicht in het funderend onderwijs meldt onderwijsminister...

Minister waarschuwt voor risico onderwijsresultatenmodel – VO

Het onderwijsresultatenmodel voor het voortgezet onderwijs kan ten koste gaan van gelijke kansen voor leerlingen. Daarvoor waarschuwt onderwijsminister Mariëlle Paul in de voortgangsbrief over versterking van het toezicht in het funderend onderwijs. De Inspectie van...