‘Onderwijs echt niet zo slecht’ – PO/VO

Wiskundedocent Siep de Haan van het Sint Bonifatiuscollege in Utrecht stelt dat het echt niet zo slecht gesteld kan zijn met de kwaliteit van het onderwijs als de Inspectie van het Onderwijs op basis van onderzoek beweert. ‘De inspecteurs melden dat het...

Slecht gesteld met rekenen en wiskunde – PO/VO

Een flink deel van de leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs heeft nog niet het reken- en wiskundeniveau dat nodig is voor het succesvol vervolgen van hun vmbo-, havo- of vwo-opleiding. Het is zelfs zo dat dit hun doorontwikkeling in de weg zit om...

Inspectie heeft geen zicht op vierdaagse schoolweek – PO

De Inspectie van het Onderwijs weet niet hoeveel basisscholen een vierdaagse schoolweek hanteren. Volgens de inspectie komt dit doordat scholen niet verplicht zijn dit te melden. Een woordvoerder van de inspectie zegt in de Volkskrant dat er geen meldplicht is....

Oproep tot delen van herstelopdrachten – PO/VO

Hoogleraar onderwijskunde Renée van Schoonhoven van de Vrije Universiteit in Amsterdam wil een artikel schrijven over herstelopdrachten van de Inspectie van het Onderwijs. Zij is daarvoor op zoek naar scholen die recent zo’n opdracht hebben gekregen. Van...