‘Toezicht informeel onderwijs onhaalbaar’- PO/VO

Het plan van onderwijsminister Dennis Wiersma om ook informeel onderwijs te onderwerpen aan inspectietoezicht, lijkt onhaalbaar, onuitvoerbaar en ongrondwettelijk. Dat meldt Nieuwsuur op basis van wat ambtenaren van het ministerie van OCW zeggen. Wiersma maakte...

Wanneer vertrouwensinspecteur inschakelen? – PO/VO

Meldingen bij de vertrouwensinspecteur gaan steeds vaker over vermoedens van seksueel misbruik of seksuele intimidatie van medewerkers tegen leerlingen. Daarom heeft de Inspectie van het Onderwijs een flyer uitgebracht. De flyer Vertrouwensinspecteurs voor onderwijs...

Inspectie hanteert twee jaar lang correctiewaarde – PO

De Inspectie van het Onderwijs hanteert bij het beoordelen van de leerresultaten in het primair onderwijs voor een periode van twee jaar een correctiewaarde. Dit is volgens de inspectie nodig vanwege de onzekerheidsmarge door corona en problemen rond vergelijkbaarheid...

Scherper toezicht op basisvaardigheden – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs gaat het komende schooljaar al scherper toezien op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap. Ook worden de hersteltermijnen voor scholen verkort. Dit zijn maatregelen ‘in het kader van de lat omhoog’, schrijven de...

Met inspectie in gesprek over ouderbijdrage – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs wil met scholen en ouders in gesprek over de vrijwillige ouderbijdrage. Daarom komt er een rondetafelgesprek op 6 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht. Die middag komen de volgende vragen aan de orde: Waar lopen scholen tegenaan bij de...