Realiseren goede huisvesting steeds lastiger – PO/VO

Goede onderwijshuisvesting staat steeds verder onder druk. Wat zijn daarvan de oorzaken? Onze huisvestingspartner HEVO heeft het op een rijtje gezet. In 2021 signaleerde HEVO al dat er een forse achterstand is in de kwaliteit van de onderwijshuisvesting. Toen werd de...

Internetconsultatie onderwijshuisvesting – PO/VO

Tot 1 mei staat de internetconsultatie open over het wetsvoorstel onderwijshuisvesting. Deze consultatie is met name interessant voor schoolbesturen, medezeggenschapsraden, intern toezicht en gemeenten. Het wetsvoorstel onderwijshuisvesting zit al sinds 2016 in de...

Handreiking Integraal Huisvestingsplan – PO/VO

De Handreiking Integraal Huisvestingsplan geeft een uitgebreid beeld van hoe het IHP-proces kan worden ingestoken en welke mijlpalen daarbij ondersteunend kunnen zijn. In een integraal huisvestingsplan maken gemeenten en schoolbesturen afspraken over wie waarvoor...

Bijeenkomst over actualiteiten onderwijshuisvesting – PO/VO

Op 16 januari is er bij VOS/ABB is Woerden een bijeenkomst over actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting. Deze bijeenkomst organiseren wij met onze huisvestingspartner HEVO. Deelname is gratis als uw organisatie is aangesloten bij VOS/ABB. HEVO...