Gratis bijscholing ISK-docenten

De Respect Education Foundation (REF) biedt docenten van internationale schakelklassen (ISK’s) de mogelijkheid om zich (gratis) bij te scholen.

De REF heeft het bijscholingsprogramma speciaal ontwikkeld voor leraren die lesgeven aan vluchtelingenkinderen. Het gaat om zogenoemde statushouders, maar ook om jongeren die nog in onzekerheid zijn over de vraag of ze in Nederland mogen blijven en leerlingen die al weten dat ze hier weg moeten.

Lees meer…

ISK-leerlingen door taalachterstand onder niveau

Ruim één op de drie leerlingen uit internationale schakelklassen (ISK’s) stroomt door naar een schoolniveau onder zijn of haar niveau. Dat blijkt uit een peiling van de VO-raad.

Van de leerlingen die vanuit ISK’s naar het voortgezet onderwijs doorstromen, gaat bijna 70 procent naar het praktijkonderwijs of vmbo-basis of -kader. Van de jongeren die naar het mbo gaan, gaat 80 procent naar de entreeopleiding. Dat betekent dat het merendeel van deze kinderen op de laagste treden van het onderwijs terechtkomt.

Taalachterstand is de voornaamste reden voor de doorstroom naar lagere niveaus.

Lees meer…

Op de website van NRC Handelsblad staat het artikel Asielkind leert onder zijn niveau.

Binnen enkele weken tekort aan ISK-docenten

Als gevolg van de vluchtelingenstroom naar Nederland ontstaat binnen enkele weken een tekort aan docenten voor internationale schakelklassen (ISK’s). RTV Rijnmond sprak hierover met directeur Jan Vlot van het openbare Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht.

Door de grote toestroom van asielzoekers naar ons land, stijgt het aantal kinderen dat naar een ISK moet. In Dordrecht komen nu gemiddeld zeven aanmeldingen per dag binnen. ‘Dat is veel meer dan we dit voorjaar hadden verwacht’, zegt Vlot.

De Dordtse onderwijswethouder Bert van de Burgt (CDA) erkent tegenover RTV Rijnmond het bestaan van het probleem van het tekort aan ISK-docenten, maar hij ziet ook oplossingen: ‘In het voortgezet onderwijs zijn steeds minder leraren nodig, die kunnen we omscholen. Ook zijn er uitzendbureaus, waarvan we leraren kunnen inhuren. Er is in het onderwijs capaciteit genoeg.’

Directeur Vlot is minder optimistisch: ‘Ik denk dat het uitzendbureau weinig soelaas biedt en omscholen kost tijd, die we niet hebben. Vergis je niet, je kunt niet elke leraar zomaar Nederlandse taalles laten geven aan buitenlandse kinderen. Ik hoop dat de lerarenopleidingen hier snel op in kunnen spelen’, aldus Vlot tegenover RTV Rijnmond.