Impact duurzame inzetbaarheid op jaarverslaggeving – PO/VO

De geactualiseerde Notitie impact regelingen duurzame inzetbaarheid op jaarverslaggeving onderwijs maakt inzichtelijk welke gevolgen verschillende regelingen hebben op de jaarverslaggeving. Actualisering van de notitie uit 2017 was nodig vanwege wijzigingen in de...

Welke keuze maakt u bij verwerking groot onderhoud? – PO/VO

Schoolbesturen hebben een keuze in de verwerking van de posten van groot onderhoud: u kunt die posten activeren of met een voorziening werken van waaruit de posten worden gefinancierd. De opbouw van de voorziening is de laatste jaren onderwerp van discussie....

Regeling jaarverslaggeving onderwijs gewijzigd – PO/VO

De gewijzigde Regeling jaarverslaggeving onderwijs is gepubliceerd. De wijziging houdt verband met de verplichting om bovenmatig eigen vermogen toe te lichten, de verlenging van de overgangsregeling voor de voorziening groot onderhoud en het opnemen van het...

Uitstel aanvragen voor aanleveren jaarverslaggeving – PO/VO

Schoolbesturen kunnen tot 1 juli uitstel aanvragen als zij door de coronacrisis de jaarverslaggeving over 2019 niet op tijd kunnen aanleveren. De deadline van 1 juli voor de aanlevering blijft staan, maar als door de coronacrisis vertraging is opgetreden, kan coulance...