Impact duurzame inzetbaarheid op jaarverslaggeving – PO/VO

De geactualiseerde Notitie impact regelingen duurzame inzetbaarheid op jaarverslaggeving onderwijs maakt inzichtelijk welke gevolgen verschillende regelingen hebben op de jaarverslaggeving. Actualisering van de notitie uit 2017 was nodig vanwege wijzigingen in de...

Definitieve Richtlijn RJ660 – PO/VO

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft de Richtlijn RJ660 voor verwerking van de kosten van groot onderhoud door onderwijsinstellingen definitief vastgesteld. Er zijn nog kleine tekstuele wijzigingen aangebracht ten opzichte van het concept, maar die wijzigingen...

Scherpere definitie nodig van ‘groot onderhoud’ – PO/VO

Schoolbesturen willen graag een scherpere definitie van ‘groot onderhoud’, zodat duidelijker wordt voor welke uitgaven zij een voorziening kunnen vormen. Dat en meer staat het onderzoeksrapport Verslaglegging groot onderhoud schoolgebouwen. Aanleiding voor...