Nieuw lesmateriaal over discriminatie en vervolging

Scholen kunnen via de website ellisenbernie.nl gratis lesmateriaal downloaden over discriminatie en jodenvervolging. Het lesmateriaal is voor vmbo gemaakt, maar kan ook worden gebruikt in de onderbouw van havo en vwo.

Op 30 maart is de officiële lancering van het digitale project Ellis en Bernie, maar scholen kunnen nu al het lesmateriaal downloaden. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt in aanloop naar de oorlogsherdenking in mei.

Lees meer…

Scholieren gratis naar voorstelling Anne Frank

Duizenden scholieren kunnen gratis naar de voorstelling ‘Anne’ over het leven van Anne Frank dankzij donaties van bedrijven en particulieren. Scholen in primair en voortgezet onderwijs kunnen hiervoor inschrijven op Project Anne, dat vanochtend in Amsterdam werd gelanceerd door minister Bussemaker van OCW.

Project Anne is een initiatief van de Stichting Educatief Programma Anne, dat digitaal lesmateriaal en workshops heeft laten ontwikkelen over de historische achtergrond van de jodenvervolging. Scholen kunnen daar gebruik van maken en het lespakket combineren met een klassenbezoek aan de voorstelling ‘Anne’ in theater Amsterdam, eventueel voorafgegaan door een bezoek aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Het project richt zich op scholieren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Er zijn verschillende lespakketten: voor de hoogste klas van de basisschool en voor het voortgezet onderwijs.

Minister Bussemaker kreeg vanochtend samen met 60 kinderen de eerste les in het levensgrote decor van het Achterhuis uit de theatervoorstelling ‘Anne’. Daarbij zei de minister: ‘Ik wil dat iedereen het verhaal van Anne kent en het nooit meer vergeet. Dit onderwijsproject kan helpen om na te denken over de manier waarop wij vandaag met elkaar omgaan’.

Inmiddels is er al genoeg geld bijeengebracht om 2000 scholieren dit programma aan te bieden. In het komende jaar wil de stichting fondsen werven om nog 10.000 scholieren het project Anne te laten volgen.

Aanmelden voor project Anne kan op www.projectanne.nl.

 

Onderwijs over Holocaust ligt vast in kerndoelen

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benadrukt dat lessen over de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog zijn vastgelegd in de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs.

Naar aanleiding van een uitzending van het NTR-programma Onbevoegd Gezag in maart 2013 werd de noodklok geluid over antisemitisme onder met name jongeren met een islamitische achtergrond. Een aantal scholieren van Turkse afkomst uit Arnhem noemde de Holocaust een zegen. Hun standpunten werden gedeeld door leerlingen met een niet-islamitische afkomst.

De uitzending veroorzaakte internationale verontwaardiging. Rabbijn Abraham Cooper en directeur Mark Weitzman van het Simon Wiesenthal Center in Los Angeles vroegen premier Mark Rutte in te grijpen en onderzoek te laten doen naar recente vormen van Jodenhaat in Nederland.

Minister Asscher laat nu in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de les over de Holocaust onderdeel uitmaakt van de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe of de scholen de kerndoelen voldoende aan bod laten komen. Hij schrijft ook dat het ministerie van OCW onderzoek doet naar de aandacht die de Holocaust en het bestrijden van discriminatie in het onderwijs krijgen.

In de brief van Asscher staat verder dat het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) na de uitzending duidelijk stelling heeft genomen tegen antisemitisme en daarover contact heeft met moskeeën.