Meeste kinderen ontstijgen armoederisico – PO/VO

De meeste kinderen die in 1995 in een gezin met een laag inkomen woonden, zijn het armoederisico van hun ouders ontstegen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Kinderen die in 1995 in een gezin met een laag inkomen woonden, hadden...

€ 105 miljoen extra voor Leerplusarrangement – VO

Het budget voor het Leerplusarrangement VO gaat met € 105 miljoen omhoog naar € 157 miljoen. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in de brief Visie kansengelijkheid funderend onderwijs. Met dit bedrag kan volgens Wiersma meer dan de helft van de vestigingen in...

SCP: Meer nodig voor verkleinen sociale verschillen – PO/VO

Het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs is onvoldoende om de structurele ongelijkheid in de samenleving kleiner te maken. Daar is meer voor nodig, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het onderzoeksrapport Eigentijdse ongelijkheid. Het SCP...

Subsidie doorstroomprogramma’s verlengd – PO/VO

De subsidie voor doorstroomprogramma’s primair onderwijs-voortgezet onderwijs voor bevordering van gelijke kansen is verlengd. Nog tot en met 30 april 2023 kunnen schoolbesturen subsidie aanvragen voor een programma om de overgang van het primair naar het voortgezet...

SER-voorzitter Kim Putters focust op kansengelijkheid – PO/VO

‘Iedereen moet beseffen hoe urgent dit is.’ Dat zegt voorzitter Kim Putters van de Sociaal-Economische Raad (SER) over kansengelijkheid in het onderwijs. Voor magazine Naar School spraken wij met de schipperszoon. ‘Ik kom uit een familie waar studeren niet...