Katern Samenwerkingsverbanden geactualiseerd – PO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben het katern over samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs geactualiseerd. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u dit katern downloaden. De paragraaf ‘Toelaatbaarheidsverklaring speciaal...

Katern Decentraal georganiseerd overleg (DGO) – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben een katern samengesteld over decentraal georganiseerd overleg (DGO). Leden van VOS/ABB kunnen het katern downloaden.Schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht om in een aantal gevallen overeenstemming te...

Katern Algemene wet bestuursrecht – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben een katern samengesteld over de Algemene wet bestuursrecht (Awb).De Awb raakt onder andere besturen van openbare scholen en samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Op grond van deze wet zijn bezwaar en beroep mogelijk...

Nieuw katern: samenwerkingsverbanden passend onderwijs – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben een nieuw katern samengesteld over samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs.Het katern bevat uitgebreide informatie over alles waar samenwerkingsverbanden mee te maken hebben. Zo gaat het over het ondersteuningsplan, de...

Nieuwe download: katern ‘Bevoegd voor de klas’

Het katern Bevoegd voor de klas is samengesteld door onze HRM-expert Ivo Israel. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het katern downloaden.Met dit katern wil VOS/ABB informatie over bevoegdheden in het onderwijs overzichtelijk ontsluiten. Het biedt...