Katern Arbobeleid en veiligheid geheel herzien

Het katern over arbobeleid en veiligheid is herzien. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het vernieuwde katern downloaden.

In de nieuwe uitgave komt onder andere de in 2017 gewijzigde Arbowet aan bod, die nadruk legt op ziekteverzuimpreventie. Maar er is natuurlijk meer beweging op het gebied van arbobeleid en veiligheid. Gezond en veilig werken staat volop in de schijnwerpers. Mensen worden steeds ouder en om sociale voorzieningen in stand te houden, werken we allemaal langer door. Duurzame inzetbaarheid wint daardoor aan belang. Het gericht inzetten van maatregelen in de preventieve sfeer zorgt ervoor dat mensen gemotiveerd blijven.

Het herziene katern is samengesteld door HRM-expert Ivo Israel van VOS/ABB. Het is niet in druk uitgebracht, maar in een eenvoudige printvriendelijke versie.

Als u vragen over arbobeleid en veiligheid heeft, kunt bij VOS/ABB terecht voor advies! Neem daarvoor contact op met de Onderwijsjuristen van VOS/ABB: 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Katern Arbobeleid en veiligheid downloaden

Nieuwe download: katern Klachtrecht (geheel herzien)

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het nieuwe katern Klachtrecht downloaden.

Dit nieuwe katern is samengesteld door mr. Céline Haket van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB. Het vervangt het katern uit 2013. Het is in een printvriendelijke versie online gezet. Uit kostenoverwegingen is besloten het niet te laten drukken.

Let op: alleen voor leden van VOS/ABB. Op alle katernen van VOS/ABB rust copyright. U mag de uitgaven niet op uw eigen website publiceren!

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Nieuwe katernen ‘Toelating en verwijdering leerlingen’

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de nieuwe katernen Toelating en verwijdering leerlingen PO  en Toelating en verwijdering leerlingen VO downloaden.

De nieuwe katernen is samengesteld door mr. Céline Haket van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB. De geheel herziene katernen vervangen de in 2014 verschenen katernen over toelating en verwijdering van leerlingen in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs.

De nieuwe katernen zijn in een printvriendelijke versie online gezet. Uit kostenoverwegingen is besloten ze niet te laten drukken.

Let op: alleen voor leden van VOS/ABB. Op de katernen van VOS/ABB rust copyright. U mag de uitgaven niet op uw eigen website publiceren!

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Nieuw VOS/ABB-katern over functiewaardering

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het nieuwe katern FUWA PO en VO over functiewaardering downloaden.

Dit nieuwe katern is samengesteld door HRM-adviseur Ivo Israel van VOS/ABB. Het geheel herziene katern vervangt het in 2006 verschenen katern over functiewaardering.

Het nieuwe katern is in een printvriendelijke versie online gezet. Uit kostenoverwegingen is besloten het niet te laten drukken.

Download katern ‘FUWA PO en PO’

Let op: alleen voor leden van VOS/ABB. Op de katernen van VOS/ABB rust copyright. U mag de uitgave niet op uw eigen website publiceren!

Nieuw katern ‘Btw-richtlijnen in het onderwijs’

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het nieuwe katern Btw-richtlijnen in het onderwijs downloaden.

Dit nieuwe katern is op verzoek van VOS/ABB samengesteld door bureau Visser & Visser. Het bevat actuele informatie met betrekking tot btw in relatie tot onderwijsinstellingen. Het eerdere katern uit 2011 voldeed niet meer als gevolg van de vele wijzigingen in wet- en regelgeving in de afgelopen jaren.

Het katern is in een printvriendelijke versie online gezet. Uit kostenoverwegingen is besloten het niet te laten drukken.

Download katern ‘Btw-richtlijnen in het onderwijs’

Let op: alleen voor leden van VOS/ABB. Op de katernen van VOS/ABB rust copyright. U mag de uitgave niet op uw eigen website publiceren!

Katern over toelating en verwijdering herzien

Het katern over toelating en verwijdering van leerlingen in het voortgezet onderwijs, nummer 7 uit de katernenreeks van VOS/ABB, is volledig herzien. De actuele versie is voor leden te downloaden.

In deze herziening is al rekening gehouden met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014. Het katern wordt uit kostenoverwegingen niet meer in druk uitgebracht en verstuurd. Eerder deze maand is ook al de herziene versie van katern 8, ‘Toelating en verwijdering van leerlingen PO’, gepubliceerd. Beide katernen zijn nu dus weer helemaal up-to-date. Leden kunnen ze hier downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 8.30 tot 12.30 uur of helpdesk@vosabb.nl.

 

Herziening van katern over toelating/verwijdering

Mr. Céline Adriaansen van de Helpdesk van VOS/ABB heeft het katern over toelating en verwijdering van leerlingen in het primair onderwijs geactualiseerd.

De herziene versie van het oorspronkelijke katern uit 2007 is alleen online gepubliceerd. Uit kostenoverwegingen is besloten het niet te laten drukken. In de tekst wordt vooruitgelopen op de invoering van de Wet passend onderwijs per 1 augustus 2014.

De herziene online versie van het katern staat op het besloten ledengedeelte van deze website. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het katern downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

VOS/ABB-katern over klachtrecht in onderwijs

De schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, hebben een katern over klachtrecht toegestuurd gekregen. De nieuwe publicatie is samengesteld door de juristen mr. Céline Adriaansen en mr. José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB. Het is nummer 20 uit de bekende katernenreeks.

Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Het kan bijdragen aan een klimaat waarin onvrede op de school aan de orde komt en de school verbetermaatregelen kan treffen.

De wettelijke grondslag voor de klachtenregeling is neergelegd in artikel 14 van de Wet op het primair onderwijs en in artikel 24b van de Wet op het voortgezet onderwijs. De klachtenregeling moet worden gezien als een aanvullend instrument op mogelijkheden tot inspraak, medebesturen, schoolkeuze en directe contacten.

Het katern gaat in op onder andere de interne klachtenregeling, de rol van de Landelijke Klachtencommissie en het College voor de Rechten van de Mens en de de mogelijkheid tot rehabilitatie van een werknemer na een ongegronde beschuldiging.

De online versie van het katern over klachtrecht staat op het besloten ledengedeelte van deze website. Als lid van VOS/ABB kunt u het katern downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Katernen blikken vooruit op passend onderwijs

De Helpdesk van VOS/ABB publiceert binnenkort online revisies van de katernen Toelating en verwijdering PO en Toelating en verwijdering VO.

De gereviseerde katernen beschrijven de huidige procedure voor toelating en verwijdering van leerlingen in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs en bieden tevens een blik op wijzigingen in verband met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014.

De online revisies van deze twee katernen komen op het besloten ledengedeelte van deze website (downloads > katernen). De eindredactie van de revisies is bijna afgerond. Leden van VOS/ABB kunnen al een deel van de gewijzigde teksten downloaden.

Het gaat uitdrukkelijk om online revisies. Uit kostenoverwegingen heeft VOS/ABB besloten de revisies niet in druk uit te brengen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Katern Wet bescherming persoonsgegevens herzien

Het katern over de Wet bescherming persoonsgegevens is geactualiseerd. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de herziene versie downloaden. Het katern is uit kostenoverwegingen niet in druk uitgebracht.

De oorspronkelijke versie van het katern uit 2006 voldeed niet meer. Dit had onder andere te maken met digitale ontwikkelingen, zoals de opmars van sociale media.

Het katern is herzien door adviseur mr. José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB. De online herziene versie staat op het besloten ledengedeelte van deze website. Niet-leden hebben daar geen toegang.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl