Katern over toelating en verwijdering herzien

Het katern over toelating en verwijdering van leerlingen in het voortgezet onderwijs, nummer 7 uit de katernenreeks van VOS/ABB, is volledig herzien. De actuele versie is voor leden te downloaden.

In deze herziening is al rekening gehouden met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014. Het katern wordt uit kostenoverwegingen niet meer in druk uitgebracht en verstuurd. Eerder deze maand is ook al de herziene versie van katern 8, ‘Toelating en verwijdering van leerlingen PO’, gepubliceerd. Beide katernen zijn nu dus weer helemaal up-to-date. Leden kunnen ze hier downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 8.30 tot 12.30 uur of helpdesk@vosabb.nl.

 

Herziening van katern over toelating/verwijdering

Mr. Céline Adriaansen van de Helpdesk van VOS/ABB heeft het katern over toelating en verwijdering van leerlingen in het primair onderwijs geactualiseerd.

De herziene versie van het oorspronkelijke katern uit 2007 is alleen online gepubliceerd. Uit kostenoverwegingen is besloten het niet te laten drukken. In de tekst wordt vooruitgelopen op de invoering van de Wet passend onderwijs per 1 augustus 2014.

De herziene online versie van het katern staat op het besloten ledengedeelte van deze website. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het katern downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

VOS/ABB-katern over klachtrecht in onderwijs

De schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, hebben een katern over klachtrecht toegestuurd gekregen. De nieuwe publicatie is samengesteld door de juristen mr. Céline Adriaansen en mr. José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB. Het is nummer 20 uit de bekende katernenreeks.

Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Het kan bijdragen aan een klimaat waarin onvrede op de school aan de orde komt en de school verbetermaatregelen kan treffen.

De wettelijke grondslag voor de klachtenregeling is neergelegd in artikel 14 van de Wet op het primair onderwijs en in artikel 24b van de Wet op het voortgezet onderwijs. De klachtenregeling moet worden gezien als een aanvullend instrument op mogelijkheden tot inspraak, medebesturen, schoolkeuze en directe contacten.

Het katern gaat in op onder andere de interne klachtenregeling, de rol van de Landelijke Klachtencommissie en het College voor de Rechten van de Mens en de de mogelijkheid tot rehabilitatie van een werknemer na een ongegronde beschuldiging.

De online versie van het katern over klachtrecht staat op het besloten ledengedeelte van deze website. Als lid van VOS/ABB kunt u het katern downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Katernen blikken vooruit op passend onderwijs

De Helpdesk van VOS/ABB publiceert binnenkort online revisies van de katernen Toelating en verwijdering PO en Toelating en verwijdering VO.

De gereviseerde katernen beschrijven de huidige procedure voor toelating en verwijdering van leerlingen in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs en bieden tevens een blik op wijzigingen in verband met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014.

De online revisies van deze twee katernen komen op het besloten ledengedeelte van deze website (downloads > katernen). De eindredactie van de revisies is bijna afgerond. Leden van VOS/ABB kunnen al een deel van de gewijzigde teksten downloaden.

Het gaat uitdrukkelijk om online revisies. Uit kostenoverwegingen heeft VOS/ABB besloten de revisies niet in druk uit te brengen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Katern Wet bescherming persoonsgegevens herzien

Het katern over de Wet bescherming persoonsgegevens is geactualiseerd. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de herziene versie downloaden. Het katern is uit kostenoverwegingen niet in druk uitgebracht.

De oorspronkelijke versie van het katern uit 2006 voldeed niet meer. Dit had onder andere te maken met digitale ontwikkelingen, zoals de opmars van sociale media.

Het katern is herzien door adviseur mr. José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB. De online herziene versie staat op het besloten ledengedeelte van deze website. Niet-leden hebben daar geen toegang.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl