Katern toelating en verwijdering aangepast – VO

Mr. Céline Haket van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB heeft het katern over toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen in het voortgezet onderwijs aangepast. Aanleiding daarvoor is aangepaste wetgeving. Op 1 augustus 2022 is de Wet voortgezet onderwijs 2020...

Katern Arbeidsrecht digitaal beschikbaar – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben een nieuw katern over arbeidsrecht gepubliceerd. Het gaat over de belangrijkste regels die voor de werkgever van toepassing zijn bij de totstandkoming en beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Het katern is niet in druk...

Katern Samenwerkingsverbanden geactualiseerd – PO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben het katern over samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs geactualiseerd. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u dit katern downloaden. De paragraaf ‘Toelaatbaarheidsverklaring speciaal...

Katern Decentraal georganiseerd overleg (DGO) – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben een katern samengesteld over decentraal georganiseerd overleg (DGO). Leden van VOS/ABB kunnen het katern downloaden.Schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht om in een aantal gevallen overeenstemming te...

Katern Algemene wet bestuursrecht – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben een katern samengesteld over de Algemene wet bestuursrecht (Awb).De Awb raakt onder andere besturen van openbare scholen en samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Op grond van deze wet zijn bezwaar en beroep mogelijk...