Goed op weg met informatiebeveiliging en privacy

Een groot deel van de schoolbesturen geeft aan maatregelen te nemen om de informatiebeveiliging en privacy (IBP) goed te organiseren, meldt Kennisnet op basis van de Monitor IBP.

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten schoolbesturen kunnen aantonen dat zij verantwoord omgaan met de privacy van leerlingen en medewerkers. In het primair onderwijs heeft driekwart van de schoolbesturen het IBP-beleid dit op orde. In het voortgezet onderwijs is dat 85 procent.

Uit het onderzoek blijkt ook dat nog niet alle schoolbesturen een functionaris gegevensbescherming (FG) hebben. In het primair onderwijs voldoen twee op de drie schoolbesturen aan deze eis. In het voortgezet onderwijs is dat 90 procent.

Lees meer…

Digitaal spieken vaak nog fluitje van een cent

Eén op de drie leerlingen in het voortgezet onderwijs geeft aan dat spieken bij een digitale toets eenvoudiger is dan bij een papieren toets. Dat meldt Kennisnet op basis van een steekproef onder 925 leerlingen.

Ook wordt aangegeven dat de kans om betrapt te worden op digitaal spieken niet zo groot is. ‘Zo blijkt dat, voorafgaand aan een toets, niet op iedere school even consequent wordt gecontroleerd of leerlingen digitale (spiek)middelen bij zich hebben’, aldus Kennisnet.

Leerlingen kunnen bijvoorbeeld via hun smartphone googelen of op verzoek goede antwoorden doorgeappt krijgen. Er worden ook screenshots van toetsvragen gemaakt, die vervolgens via sociale media worden gedeeld met andere leerlingen.

Lees meer…

Brochure over gebruik sociale media door leraren

Kennisnet heeft de brochure Sociale media en schoolmedewerkers: omgaan met valkuilen uitgebracht.

De publicatie gaat in op de vraag hoe de kracht van sociale media kan worden benut, maar ook over het voorkomen dat iemand en/of de school door berichten op sociale media beschadigd kan/kunnen raken.

Lees meer bij Kennisnet en download brochure.

‘Leraren moeten meer met technologische hulpmiddelen’

Leraren van basisscholen kunnen niet goed genoeg omgaan met technologische hulpmiddelen. Dat vindt Kennisnet, meldt RTL Nieuws.

De commerciële nieuwszender sprak met adviseur Alfons ten Brummelhuis van Kennisnet. Volgens hem lopen kinderen belangrijke kansen mis doordat basisschoolleraren te weinig weten van technologische hulpmiddelen.

Hij vindt dat er voor leraren een landelijke norm moet komen voor wat leraren moeten weten van technologie. ‘Technologie kan voor leerlingen een heel krachtig hulpmiddel zijn. Door daar als leerkracht onvoldoende mee bekend te zijn, of het verkeerd te gebruiken, profiteren sommige leerlingen niet van de mogelijkheden. Dat is kwalijk, want alle leerlingen verdienen dezelfde kansen.’

Lees meer…

School draagt nauwelijks bij aan mediawijsheid

Jongeren zeggen dat school nauwelijks een rol speelt in het bijbrengen van mediawijsheid. Ze doen hun digitale kennis en vaardigheden naar eigen zeggen op in hun vrije tijd en worden daarbij geholpen door hun ouders. Dat meldt Kennisnet in de Monitor Jeugd en Media 2017.

In de monitor staat ook dat leerlingen ‘digitale veelgebruikers’ zijn en dat ze vertrouwen hebben in hun eigen digitale kunnen. Informatie zoeken ze het liefst via internet en niet via de bibliotheek. Maar als het gaat om het maken van aantekeningen en het lezen van lange teksten en boeken, bestaat er een duidelijke voorkeur voor papier. ‘Je zou ze ‘gemengde’ gebruikers kunnen noemen’, aldus Kennisnet.

Verder blijkt dat ruim de helft leerlingen aangeeft beter in Engels te zijn geworden dankzij internet. Twee derde zegt dankzij internet meer te leren dan dat hun ouders vroeger deden, maar het blijkt ook dat veel leerlingen moeite hebben om informatie die ze op internet vinden op waarde te schatten.

Voor de Monitor Jeugd en Media 2017 zijn leerlingen in de leeftijd van 10 tot en met 18 jaar geënquêteerd.

Lees meer…

Overstap Service Onderwijs kan beter

De Overstap Service Onderwijs (OSO) voor het overdragen van leerlingdossiers krijgt van de gebruikers een 6,8. Dat blijkt uit een tevredenheidsonderzoek.

Sinds 2013 hebben scholen de mogelijkheid om met OSO gegevens uit te wisselen als een leerling overstapt naar een nieuwe school. Deze dienst wordt sinds 2015 gefaciliteerd door Kennisnet. Om inzichtelijk te maken in hoeverre de gebruikers tevreden zijn, liet Kennisnet afgelopen juni tevredenheidsonderzoek uitvoeren.

Kennisnet meldt nu dat bijna iedereen OSO gebruikt. Het algemene rapportcijfer dat gebruikers geven, is een 6,8. Bijna twee op drie gebruikers geven aan dat de veiligheid en snelheid van OSO te waarderen.

Er zijn ook kritische geluiden. Zo zegt een deel van de gebruikers dat OSO niet feilloos functioneert en dat foutmeldingen niet duidelijk zijn. Verbetersuggesties worden vooral gedaan op het gebied van functionaliteiten, ondersteuning en promotie.

Lees meer…

Beste resultaten met gevarieerde inzet van ICT

Leraren die variëren in de manier waarop ze onderwijs geven en daarbij gebruik maken van ICT, boeken de beste resultaten. Dat meldt Kennisnet op basis van de Vier in balans-monitor 2017.

Uit het onderzoek blijkt dat de manier waarop leraren ICT inzetten vooral impact heeft op de motivatie van de leerlingen en hun onderwijsprestaties. De inzet van ICT maakt het ook mogelijk efficiënter les te geven.

Kennisnet baseert zich voor het onderzoek op de input van 5000 leerkrachten, bestuurders, schoolleiders en ouders in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Lees meer…

Auteursrecht: wat mogen scholen wel en niet?

Kennisnet heeft voor scholen een publicatie uitgebracht over auteursrecht en internet.

De publicatie gaat in op wat scholen en leraren over auteursrecht zouden moeten weten. Het gaat bijvoorbeeld over de vraag of er in de les zomaar teksten van het internet mogen worden gebruikt of wat de auteursrechtelijke status van filmpjes op YouTube is.

De publicatie gaat ook in op onder meer citaatrecht, portretrecht, de onderwijsexceptie op het auteursrecht, licenties en regels die gelden op sociale media.

Download Auteursrecht en internet – wat mogen scholen wel en niet?

Helpt u mee bij ontwikkeling toets digitale vaardigheden?

Kennisnet en de Universiteit Twente ontwikkelen een praktische toets waarmee digitale vaardigheden kunnen worden gemeten van basisschoolleerlingen uit de bovenbouw en onderbouwleerlingen in het voortgezet onderwijs. U kunt meehelpen aan de ontwikkeling van deze toets.

Digitale vaardigheden werden tot dusver gemeten aan de hand van vragenlijsten, waarin leerlingen hun eigen vaardigheden moesten beoordelen. De toets die nu wordt ontwikkeld, wordt een praktische toets. Dit betekent dat leerlingen digitale vaardigheden direct toepassen. U kunt hierbij denken aan het maken van een digitale poster, het online boeken van een vakantie of aan communiceren aan de hand van ICT-middelen.

Er worden scholen in het primair en voortgezet onderwijs gezocht die willen meehelpen bij de ontwikkeling van deze toets. U kunt uw school online aanmelden.

Lees meer…

Trend of hype? Technologiekompas helpt

Welke technologische ontwikkelingen zijn voor scholen de moeite waard om in te investeren? Wat is een blijvende trend en wat is een hype? Bij deze keuzes helpt het Technologiekompas voor het onderwijs van Kennisnet.

Het is voor scholen van belang om de juiste ICT-mogelijkheden aan te bieden, omdat zij hun leerlingen moeten voorbereiden op een arbeidsmarkt waarin ICT steeds belangrijker wordt. Ouders en leerlingen zullen hun schoolkeuze mede hierop gaan baseren, verwacht Toine Maes, algemeen directeur van Kennisnet.

Onnodige kosten voorkomen
Daarom moeten scholen bewust nadenken over ICT en de wijze waarop ze die willen inzetten. Denk aan learning analytics, virtual reality en robots. Maar technologische ontwikkelingen gaan snel en een verkeerde keuze kan leiden tot teleurstelling en onnodige kosten. Daarom heeft Kennisnet het Technologiekompas voor het onderwijs ontwikkeld. Het bevat praktische adviezen aan schoolbesturen en is hier gratis te downloaden. Het is gericht op zowel primair als voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

 

Danny Mekić wil terug naar essentie van onderwijs

‘Voor veel kinderen is school nu de plaats waar je vooral leert waar je níet goed in bent.’ Dat stelt internetexpert en ondernemer Danny Mekić op de website van Kennisnet.

In het kader van Dé Onderwijsdagen pleit Mekić voor een terugkeer naar de essentie van het onderwijs.  ‘Een jongere die openstaat voor de toekomst, wordt verder geholpen door een persoon met meer kennis en ervaring. Dat gegeven verandert niet. De vorm waarin de interactie plaatsvindt kan echter wel veranderen.’ 

Hij vindt dat het onderwijs nu te veel wordt gekenmerkt door een lopende-bandconstructie. ‘Je leert iets, haalt een toets, en mag door naar de volgende les, of je faalt en doet dezelfde les nogmaals.’ Het is volgens hem logischer om leerprocessen bij te brengen en vooral de liefde voor het leren ‘zodat mensen in een steeds veranderende wereld weten hoe ze zich iets eigen kunnen maken’. In dit kader pleit hij ervoor om in het onderwijs meer aandacht te hebben voor persoonlijk leiderschap.

Lees meer…

Kennisnet neemt Overstapservice Onderwijs over

Kennisnet neemt het beheer van de Overstapservice Onderwijs (OSO) over van Schoolinfo. Dit betekent dat schoolbesturen over OSO voortaan bij Kennisnet moeten zijn.

De overname gebeurt in opdracht van de PO-Raad en VO-raad, die melden dat zij nauw betrokken blijven bij het vervolg van OSO. Kennisnet is vanaf 15 januari tijdens kantooruren te bereiken via de servicedesk: 0800-3212233, servicedesk@oso-od.nl.

OSO is bedoeld voor een veilige digitale overdracht van studie- en begeleidingsgegevens van een leerling van de ene naar de andere school. Zie www.overstapserviceonderwijs.nl.

Speciale editie Donald Duck over digitaal programmeren

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft dinsdagochtend het eerste exemplaar van de DigiDuck in ontvangst genomen.

De speciale Donald Duck-editie wordt in een oplage van 300.000 stuks verspreid. Met het initiatief wordt aandacht gevraagd voor de noodzaak om in het onderwijs meer aandacht te besteden aan het leren van digitaal programmeren.

Minister Bussemaker zegt te hopen dat de speciale uitgave meer jongeren enthousiast maakt voor techniek: ‘De DigiDuck nodigt kinderen uit tot nieuwsgierigheid, tot doordenken en doorvragen. Om samen met elkaar of met je ouders aan de hand van het verhaal te praten over hoe dingen werken. Wat het verband is tussen a en b? Vaardigheden die kinderen goed kunnen gebruiken in de 21e eeuw.’

Lees meer op de website van Kennisnet.

Welke blunders maken leraren op sociale media?

Kennisnet heeft de ergste blunders van leraren op sociale media op een rij gezet.

Sociale media zijn ideaal voor leerkrachten die contact willen onderhouden met leerlingen en ouders. Bijvoorbeeld Facebookpagina’s van klassen en schoolaccounts op Twitter maken het communiceren vaak gemakkelijker. bovendien sluiten sociale media goed aan bij de interesse van leerlingen.

Dat er voor leraren ook serieuze risico’s verbonden zijn aan het gebruik van sociale media, blijkt uit de don’ts en blunders die Kennisnet op een rij heeft gezet. Kennisnet geeft ook tips voor goed gebruik van sociale media.

Lees meer…

In grote organisatie relatief lage ICT-kosten

Jaarlijks wordt per basisschool gemiddeld 35.560 euro uitgegeven aan ICT. Per leerling is dat gemiddeld 160 euro en per leerkracht gemiddeld 3201 euro. Dat meldt Kennisnet.

Middelgrote en grote schoolbesturen geven gemiddeld 6580 euro meer uit per school dan kleine schoolbesturen. Per leerling en per leerkracht geven kleine schoolbesturen meer uit aan ICT: 19 euro meer per leerling en 354 euro meer per leerkracht.

Het lijkt er op, zo meldt Kennisnet, dat een grotere omvang van de organisatie voordelen biedt als het gaat om de hoogte van de ICT-kosten en de verhouding ten opzichte van de totale en materiële kosten.

Lees meer…

Wat zijn belangrijkste ICT-trends in onderwijs?

De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van digitale technologie die volgens Kennisnet de komende vijf jaar impact gaan hebben op het onderwijs zijn gebundeld in het online Trendrapport 2014/2015, technologiekompas voor het onderwijs.

Het trendrapport gaat over technologieën die volgens Kennisnet voor het Nederlandse onderwijs het meest relevant zijn. Er is gekeken naar meerdere actuele onderwijsvraagstukken, verwachte effectieve impact op het onderwijs en de levensfase van de technologie.

Kennisnet zegt met het rapport het onderwijs te willen ondersteunen bij het denkproces over de keuze voor technologieën. Het gaat bijvoorbeeld over de keuze tussen laptops en tablets, internetverbindingen, de cloud en strategische overwegingen die voor onderwijsbestuurders van belang zijn.

Reacties, voorbeelden en aanvullingen uit het onderwijs zijn welkom op Twitter via @KN_innovatie, #kntrendrapport of per e-mail via innovatie@kennisnet.nl. Er komt dit voorjaar een gedrukte versie van het trendrapport waarin voorbeelden en aanvullingen uit het onderwijs zijn verwerkt.

Lees meer…