Bijeenkomsten kennisnetwerken Governance – PO/VO

De eerstkomende bijeenkomsten van onze kennisnetwerken Governance staan in het teken van de honorering van toezichthouders en het gesprek tussen de GMR en de raad van toezicht. De bijeenkomsten zijn op 30 mei in Woerden en op 1 en 19 juni in respectievelijk Assen en...

Bijeenkomsten kennisnetwerken Financiën – PO/VO

VOS/ABB organiseert regelmatig bijeenkomsten voor de kennisnetwerken Financiën voor het primair en voortgezet onderwijs. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn in mei en juni. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis en...

Bijeenkomsten kennisnetwerken HRM – PO/VO

Onze kennisnetwerken HRM komen regelmatig bij elkaar. Deze kennisnetwerken onder leiding van onze HRM-adviseurs Ivo Israel en Addy Nieuwenhuis zijn bedoeld om kennis en ervaring op het gebied van human resource management te delen. Er zijn bijeenkomsten specifiek voor...

Regionale kennisnetwerken Besturen – PO

Onze regionale kennisnetwerken Besturen komen regelmatig bijeen. In mei en juni volgt de derde reeks bijeenkomsten van dit schooljaar. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB.  Deze regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor schoolbesturen om kennis en ervaring rondom...

Kennisnetwerken HRM: strategische personeelsplanning – PO/VO

Zijn uw medewerkers toekomstproof? Lukt het om met hen ambities waar te maken? Beschikken zij over de juiste kennis en vaardigheden? Hoeveel medewerkers heeft u eigenlijk nodig? Wat ontbreekt er en wat is op termijn extra nodig? Allemaal vragen die aan bod komen in de...