Niet meer naar de kerk, nog wel naar christelijke school

Onder de kop Lege kerkbanken, volle schoolbanken blogt adviseur Ardi Mommers van de christelijke profielorganisatie Verus dat confessionele scholen ‘onverminderd populair’ blijven.

Net als in het basisonderwijs valt volgens Mommers ook in het voortgezet onderwijs op dat er een ‘grote mate van stabiliteit over de jaren heen’ is. Ongeveer een kwart van de leerlingen in het voortgezet onderwijs gaat naar rooms-katholieke scholen, ruim twee tienden naar protestants-christelijke scholen en ruim een kwart naar openbare scholen. ‘De verschillen over de jaren zijn minimaal’, schrijft Mommers.

Hij concludeert dat de doorgaande secularisatie in Nederland geen impact heeft op de schoolkeuze die ouders voor hun kinderen maken. ‘Confessionele scholen blijven onverminderd populair: oftewel steeds legere kerkbanken, maar nog altijd volle schoolbanken’, aldus de adviseur van Verus.

Lees meer…

 

 

Openbare basisschool neemt kerk onder zijn hoede

Leerlingen van openbare basisschool De Kromme Akkers in het Groningse Garnwerd hebben de kerk in hun dorp onder hun hoede genomen. Trouw schrijft erover.

De krant citeert directeur Rogier Hilbrandie van obs De Kromme Akkers: ‘De kerk is een gezichtsbepalend stuk erfgoed dat midden in het dorp staat. Het vertelt het verhaal van Garnwerd en de kinderen maken daar ook deel van uit. Het is erg belangrijk dat het gebouw behouden blijft en daarom wilden we als school graag meer doen voor de kerk.’

School en kerk cruciaal voor binding

Hilbrandie beschouwt zijn school en de kerk als cruciaal voor de binding en de levendigheid in het 450 inwoners tellende Garnwerd. Er wordt niet meer gekerkt in het historische gebouw. Wel worden er activiteiten georganiseerd, zoals lezingen en concerten. De Kromme Akkers organiseert in de kerk de schoolmusical en de voorleesfinale van de Boekenweek.

De school in Garnwerd doet mee aan het project Sleutelbewaarders van de Stichting Oude Groninger Kerken. Er haken nog zeker tien andere Groningse scholen aan bij dit project.

PKN kijkt niet naar christelijk onderwijs

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) houdt een grote enquête over de toekomst van de kerk, maar geen enkele vraag gaat over het protestants-christelijk onderwijs.

Twee miljoen leden worden in de enquête ‘Kerk op weg naar 2025’ ondervraagd over hun kerkgebouw,  de taken van de dominee en eventuele gewenste veranderingen. De eventuele toegevoegde waarde van het protestants-christelijk onderwijs komt nergens aan bod.

Losgezongen
Kennelijk zijn deze scholen al net zo losgezongen van hun kerk als de katholieke scholen, waar dat fenomeen al eerder opviel. Sommige katholieke schoolbesturen wilden zich zelfs losmaken van hun kerk, maar daar ging de bisschop nog voor liggen. Magazine School! schreef daarover in 2012 al een artikel waarin bestuursvoorzitter Jan Timmers van de katholieke stichting Signum zei: ‘Als de vlag de lading niet meer dekt, dan moet je de vlag weghalen.’

Vorige maand liet de organisatie van christelijke schoolbesturen Verus in een online artikel ook al zien dat christelijke scholen tegenwoordig helemaal niet zo christelijk meer zijn. Hun kleur is vervaald, blijkt bijvoorbeeld in Rotterdam, waar kinderen met een christelijke achtergrond vandaag de dag een minderheid vormen op christelijke scholen.

Reorganiseren
De PKN is door een terugloop in zowel ledenaantal als financiële middelen genoodzaakt te reorganiseren. Daarom wil de protestantse kerk onderzoeken hoe het eenvoudiger en goedkoper kan. Aan de leden wordt onder meer gevraagd wat ze vinden van kerkgebouwen en de taken van de predikant. De rol van het onderwijs blijft onbelicht. De vragen zijn tot 31 maart in te vullen.