De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) houdt een grote enquête over de toekomst van de kerk, maar geen enkele vraag gaat over het protestants-christelijk onderwijs.

Twee miljoen leden worden in de enquête ‘Kerk op weg naar 2025’ ondervraagd over hun kerkgebouw,  de taken van de dominee en eventuele gewenste veranderingen. De eventuele toegevoegde waarde van het protestants-christelijk onderwijs komt nergens aan bod.

Losgezongen

Kennelijk zijn deze scholen al net zo losgezongen van hun kerk als de katholieke scholen, waar dat fenomeen al eerder opviel. Sommige katholieke schoolbesturen wilden zich zelfs losmaken van hun kerk, maar daar ging de bisschop nog voor liggen. Magazine School! schreef daarover in 2012 al een artikel waarin bestuursvoorzitter Jan Timmers van de katholieke stichting Signum zei: ‘Als de vlag de lading niet meer dekt, dan moet je de vlag weghalen.’

Vorige maand liet de organisatie van christelijke schoolbesturen Verus in een online artikel ook al zien dat christelijke scholen tegenwoordig helemaal niet zo christelijk meer zijn. Hun kleur is vervaald, blijkt bijvoorbeeld in Rotterdam, waar kinderen met een christelijke achtergrond vandaag de dag een minderheid vormen op christelijke scholen.

Reorganiseren

De PKN is door een terugloop in zowel ledenaantal als financiële middelen genoodzaakt te reorganiseren. Daarom wil de protestantse kerk onderzoeken hoe het eenvoudiger en goedkoper kan. Aan de leden wordt onder meer gevraagd wat ze vinden van kerkgebouwen en de taken van de predikant. De rol van het onderwijs blijft onbelicht. De vragen zijn tot 31 maart in te vullen.

Deel dit bericht: