Scholen bepalen hoe zij burgerschap invullen – PO/VO

Scholen kunnen zelf bepalen hoe zij invulling geven aan de kerndoelen op het gebied van burgerschap. Dat herbevestigt demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Jelle Soepboer van Nieuw Sociaal Contract (NSC). De...

Digitale geletterdheid: vaak nog geen gezamenlijke visie – PO

Basisscholen vinden digitale geletterdheid van leerlingen belangrijk en werken aan het bevorderen daarvan, maar dat doen ze nog niet altijd op basis van een gezamenlijke visie op bestuurs- of schoolniveau en volgens een gestructureerde aanpak. Dat meldt de Inspectie...

Conceptkerndoelen digitale geletterdheid en burgerschap – PO/VO

Expertisecentrum SLO heeft de conceptdoelen voor digitale geletterdheid en burgerschap opgeleverd. Onderwijsminister Mariëlle Paul heeft ze vervolgens aangeboden aan de Tweede Kamer. Er zal nu worden onderzocht wat de scholen nodig hebben om de nieuwe kerndoelen in te...

Kinderrechten cruciaal voor digitale geletterdheid – PO/VO

‘Gebruik het VN-Kinderrechtenverdrag als fundament bij het ontwikkelen van de kerndoelen van het vernieuwde curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs rondom digitale geletterdheid.’ Dit is een van de aanbevelingen in het essay Kinderrechten, ook...

SLO zoekt teams die willen meedenken over kerndoelen – PO/VO

SLO is op zoek naar schoolleiders, leraren, taal- en rekencoördinatoren en IB’ers die als team van een school willen meedenken over de bruikbaarheid van de conceptkerndoelen Nederlands en/of rekenen en wiskunde. Aanmelden kan tot en met 18 december. SLO organiseert...