Seksuele diversiteit krijgt steeds meer aandacht

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW zijn positief over de groeiende aandacht van scholen voor seksuele diversiteit. Dat melden ze in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de resultaten van een onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs.

Het onderzoek maakt volgens Bussemaker en Dekker duidelijk dat het lesaanbod nog wel ‘meer planmatig en gestructureerd moet worden ingevuld om te borgen dat scholen voldoende aandacht besteden aan deze thema’s’.

Seksuele diversiteit en respect

De inspectie keek naar de randvoorwaarden die goede invulling van de kerndoelonderdelen bevorderen. ‘De factoren die scholen helpen, liggen vooral in de pedagogisch-didactische sfeer en in het versterken van de sturing door de schoolleiding’, aldus Bussemaker en Dekker.

Dit houdt volgens hen in dat ‘scholen die een positief schoolklimaat weten te realiseren, waarin sprake is van aansluiting bij de leefwereld van hun leerlingen en van een goede relatie tussen leerlingen en docenten, ook beter zijn in het bevorderen van respectvolle omgang met seksualiteit en (seksuele) diversiteit’.

‘Seksualiteit’ en ‘seksuele diversiteit’ behoren sinds december 2012 tot de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs.

Seksles met Goedele Liekens in Tweede Kamer

Kenniscentrum Rutgers voor seksualiteit heeft in de Tweede Kamer samen met seksuologe Goedele Liekens en een groep scholieren een seksles verzorgd.

Doel van de les was om de politiek ervan te overtuigen dat weerbaarheid moet worden opgenomen in de onderwijskerndoelen over seksualiteit. Dokter Corrie verzorgde op video de aftrap van de seksles.

Seksles in teken van actiedag

Rutgers organiseerde de les in de Tweede Kamer in het kader van de wereldwijde actiedag van de International Planned Parenthood Federation (IPPF) over seksuele en relationele vorming en rechten van jongeren.

Directeur Ton Coenen van Rutgers: ‘Het is belangrijk dat alle jongeren op de wereld recht hebben op goede en bij hun leeftijd passende informatie en tools over seksualiteit en relaties. Daarmee verhogen zij hun weerbaarheid en zijn ze in staat om bewuste, gezonde en respectvolle keuzes maken.’

Filmpjes en quiz

In de les kwamen daarom onderwerpen als man–vrouwverhoudingen, sekse-stereotiepe opvattingen, sociale druk en seksuele wensen en grenzen aan bod. Ook werden diverse filmpjes en een interactieve quiz ingezet en gesprekken met jongeren gevoerd. Verder was er vooral ook ruimte voor vragen van de aanwezige Kamerleden.

Christelijke partijen spijbelen

De fracties van de christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP woonden de seksles bewust niet bij. CDA-Kamerlid Michel Rog en zijn CU-collega Eppo Bruins vonden het niet nodig om de les bij te wonen, omdat er volgens hen al voldoende aandacht is voor seksuele opvoeding. SGP’er Roelof Bisschop vond de les ‘misplaatst’, meldt het Reformatorisch Dagblad. Vanuit christelijke hoek was eerder al kritiek op Dokter Corrie.

Inspectie onderzoekt voorlichting seksuele diversiteit

De Inspectie van het Onderwijs gaat volgend jaar onderzoek doen naar de invoering van de verplichte voorlichting op scholen over seksuele diversiteit. Dat heeft minister Jet Bussemaker van OCW toegezegd in het Kamerdebat over het emancipatiebeleid voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT).

Basis voor het onderzoek van de inspectie worden de resultaten van een aantal lopende onderzoeken, zoals een onderzoek naar de uitwerking van het nieuwe kerndoel in lesmateriaal en docentenhandleidingen en de veiligheidsmonitor over de positie van LHBT-leerlingen. Minister Bussemaker verwacht dat het onderzoek van de inspectie in de eerste helft van 2016 klaar zal zijn.

Sinds december 2012 is voorlichting over seksuele diversiteit opgenomen in de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs. Het onderzoek van de inspectie was een uitdrukkelijke wens van homobelangenorganisatie COC en de Tweede Kamerfracties van D66 en VVD.