Kinderrechten cruciaal voor digitale geletterdheid – PO/VO

‘Gebruik het VN-Kinderrechtenverdrag als fundament bij het ontwikkelen van de kerndoelen van het vernieuwde curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs rondom digitale geletterdheid.’ Dit is een van de aanbevelingen in het essay Kinderrechten, ook...

Kinderombudsman pleit voor spreidingswet – PO/VO

In een brief aan de Eerste Kamer pleit de Kinderombudsman voor de wet die ervoor moet zorgen dat asielzoekers evenwichtiger over het land worden verspreid: ‘Als land moeten we zorgen voor opvang waar alle kinderen in alle opzichten veilig zijn. Waar ze -samen...

‘Meer aandacht nodig voor kinderrechten’ – PO/VO

Scholen hebben een belangrijke rol om kinderen bewust te maken van hun rechten. Dat benadrukt vicevoorzitter Lars Westra van het Kinderrechtencollectief in een gesprek met thema-adviseur passend onderwijs Marieke Boon van Ouders & Onderwijs. ‘Ik merk dat...

Tool voor online kinderrechten – PO/VO

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen heeft de Kinderrechten Impact Assessment gelanceerd. Dit is een tool voor ontwikkelaars van digitale producten. Ontwikkelaars kunnen aan de hand van de Kinderrechten Impact Assessment controleren of hun product de kinderrechten...