VN stelt Nederland vragen over kinderrechten

Het VN-Kinderrechtencomité heeft vragen gesteld over de kinderrechtensituatie in Nederland.

De vragen gaan onder andere over de geringe kennis van kinderen in Nederland over de rechten die zij hebben. Het VN-Kinderrechtencomité vindt dat scholen daar meer aandacht aan moeten besteden. Voor leraren zouden er trainingen moeten komen om de kinderrechten een prominentere plaats te geven in het Nederlandse onderwijs.

De vragen van het VN-Comité gaan ook over de transformatie van de jeugdzorg, het terugdringen van de armoede onder kinderen en de bescherming van vluchtelingenkinderen in Nederland.

Lees meer…

Goed gesprek met Slob over actuele ontwikkelingen

Senior beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB en collega’s van de andere profielorganisaties hebben woensdag een goed gesprek gehad met minister Arie Slob over actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Het ging onder andere over artikel 23 van de Grondwet.

Artikel 23 over de vrijheid van onderwijs staan midden in de schijnwerpers. Directe aanleiding daarvoor is de ophef rond het omstreden islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Deze school zou artikel 23 gebruiken om onderwijs mogelijk te maken dat tegen democratisch burgerschap zou ingaan.

In de politiek gaan steeds meer stemmen op om dit artikel uit 1917 te moderniseren. Nog voor het zomerreces zal er in de Tweede Kamer een debat over worden gevoerd.

Burgerschap

In het gesprek met Slob kwamen ook andere actuele ontwikkelingen aan bod. Zo ging het over wetsvoorstel van de minister voor burgerschapsonderwijs. De Ministerraad stemde eind vorig in met dit voorstel. Het ligt nu ter advisering bij de Raad van State. Naar verwachting komt die er binnenkort mee naar buiten.

Kansengelijkheid kwam ook aan bod, net als de gevolgen van demografische krimp op het onderwijs, het lerarentekort, het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen, het belang van transparante publieke verantwoording en de aandacht in het onderwijs voor mensen- en kinderrechten. Wat dat laatste betreft: Lammers bracht de mede door VOS/ABB ontwikkelde toolbox Mensenrechten op School onder de aandacht.

Vaker gesprekken

Slob gaf te kennen er veel waarde aan te hechten om met VOS/ABB en de andere profielorganisaties op regelmatige basis de actuele ontwikkelingen in het onderwijs door te nemen.

 

 

 

 

Relatief weinig discriminatie in onderwijs

Discriminatie komt in het onderwijs relatief weinig voor, blijkt uit het rapport Discriminatiecijfers in 2018.

‘Onderwijs’ behoort tot de kleinere categorieën in de registratiebestanden, zo staat in het rapport. Antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s, via de gemeenten) ontvingen vorig jaar 295 meldingen die gecategoriseerd werden als ‘onderwijs’, terwijl de politie 153 onderwijsgerelateerde incidenten registreerde. Dat is 7 procent van het totale aantal meldingen.

Herkomst, handicap of chronische ziekte

De incidenten verschilden van elkaar: waar de politie voornamelijk uitlatingen, bekladdingen en geweldsincidenten registreerde, gingen de meldingen bij ADV’s in twee op de drie gevallen om omstreden behandeling. De helft van de ADV-meldingen had betrekking op de discriminatiegrond ‘herkomst’. Bij 23 procent ging het om discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte.

Bij de politieregistraties op dit terrein sprong naast de grond herkomst/huidskleur (28 procent) ook seksuele gerichtheid eruit (19 procent). Terwijl de door de politie geregistreerde incidenten zich bijna altijd in of rondom een basis- of middelbare school afspeelden, speelden de ADV-meldingen zich ook af op ROC’s, hogescholen of universiteiten.

(Te) laag schooladvies of bestempeld als lastig

Diverse ADV-meldingen hadden betrekking op de verhouding tussen leerlingen en school. Zo ontvingen ADV’s meldingen over discriminerend toelatingsbeleid van scholen, waarbij jongens gemakkelijker werden toegelaten dan meisjes. In andere meldingen vertelden ouders aan ADV’s dat hun kinderen, vanwege hun herkomst, anders door leerkrachten werden behandeld dan andere kinderen. Ze kregen bijvoorbeeld een (te) laag schooladvies of werden als lastig bestempeld.

Lees meer…

Yusuf Khalid nieuwe Koning van de Jeugd

De 14-jarige Yusuf Khalid van het openbare Vossius Gymnasium in Amsterdam is gekroond tot de nieuwe Koning van de Jeugd.

Hij gaf de beste speech tijdens de sprekerswedstrijd die zaterdag plaatsvond op het UNICEF Kinderrechten Debattoernooi in het openbare Stedelijk Gymnasium Arnhem.

Yusuf speechte over de 150.000 kinderen in Nederland die met zichzelf in de knoop zitten. ‘Dat zijn drie Johan Cruijff-ArenA’s vol; dat zijn er veel te veel,’ sprak Yusuf. ‘Kinderen hebben het recht om vrij te leven, om zich vrij te kunnen ontwikkelen. Maar als jij met mentale problemen kampt, is er vrijwel niets meer van deze vrijheid over.’ Het komende jaar wil de nieuwe koning het welzijn van jongeren bespreekbaar maken en kinderen aanmoedigen om hulp te zoeken. Yusuf zal ook op Kleine Prinsjesdag een eigen troonrede te houden.

De kroning was onderdeel van het debattoernooi over kinderrechten in Nederland, dat jaarlijks wordt georganiseerd door UNICEF en het Nederlands Debat Instituut. Vorig jaar werd Chris Heidstra van het openbare Willem de Zwijger College in Papendrecht Koningin van de Jeugd.

Gratis Toolbox Mensenrechten op School

Scholen kunnen de Toolbox Mensenrechten op School bestellen. VOS/ABB heeft meegewerkt aan dit gratis lespakket van het College voor de Rechten van de Mens. Wilt u in uw school aan de slag met mensenrechten en kinderrechten? Marleen Lammers en Eline Bakker van VOS/ABB kunnen u hierbij ondersteunen!

Er is zo veel vraag naar de Toolbox Mensenrechten op School, dat inmiddels de tweede druk eraan komt. De toolbox bevat informatie over hoe mensenrechten en kinderrechten vorm kunnen krijgen in het schoolbeleid en de klas. Het gaat onder andere over burgerschap, pesten, radicalisering en inspraak van leerlingen.

Het materiaal voor het primair en voortgezet onderwijs is ontwikkeld door het College voor de Rechten van de Mens in samenwerking met onder andere VOS/ABB, Amnesty International en Unicef.

Ga naar www.mensenrechten.nl/opschool.

Aan de slag!

Wilt u in uw school aan de slag met mensenrechten en kinderrechten? Marleen Lammers en Eline Bakker van VOS/ABB kunnen u hierbij ondersteunen!

Marleen Lammers: 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Eline Bakker: 0348-405200, ebakker@vosabb.nl

Chris Heidstra gekozen tot Koningin van de Jeugd

Chris Heidstra is gekozen tot de nieuwe Koningin van de Jeugd. Zij zit op het openbare Willem de Zwijger College in Papendrecht.

De 14-jarige Chris werd tot Koningin van de Jeugd gekozen op het Unicef Kinderrechten Debattoernooi 2018 op 21 april in het openbare Stedelijk Gymnasium in Arnhem. Zij vindt het belangrijk dat de aarde een leefbare plek blijft voor de komende generaties. Daarom wil ze problemen als klimaatverandering en milieuvervuiling veel aandacht geven. Dat gaat ze waarschijnlijk ook doen op Kleine Prinsjesdag, want dan mag de Koningin van de Jeugd een zelfgeschreven troonrede houden in de Ridderzaal.

Chris Heidstra volgt als Koningin van de Jeugd Sann Leisink uit Zwolle op, die daar op het openbare Gymnasium Celeanum zit.

Lees meer…

Regeerakkoord nu ook toegankelijk voor kinderen

Save the Children heeft een kindvriendelijke versie gepubliceerd van het regeerakkoord van het derde kabinet-Rutte. Het regeerakkoord is ‘hertaald’ door kinderboekenschrijver Rindert Kromhout. Er staan illustraties in van Gouden penseel-winnaar Jan Jutte.

Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen, zijn het duurder worden van de dagelijkse boodschappen, de plannen rond vluchtelingen en het zingen van het volkslied. Ook gaat in de kindvriendelijke versie van het regeerakkoord in op de verspreiding van naaktfoto’s op internet en genderneutraliteit.

Safe the Children benadrukt dat de kindvriendelijke versie van het regeerakkoord in het teken staat van het recht voor alle kinderen om hun mening te geven. ‘Om mee te kunnen praten moeten kinderen eerst begrijpen waar het over gaat’, aldus directeur Pim Kraan van Save the Children.

U kunt de kindvriendelijke versie van het regeerakkoord downloaden.

Lees meer…

 

Komend voorjaar consultatie wetsvoorstel burgerschap

Het concept-wetsvoorstel voor de aanscherping van de opdracht van het funderend onderwijs met betrekking tot burgerschap zal komend voorjaar ter consultatie worden aangeboden. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief is een reactie van Slob op een internationale onderzoek naar burgerschap, waaruit onder meer blijkt dat Nederlandse leerlingen minder over burgerschap weten dat leeftijdgenoten in andere Europese landen.

Dat is in eerder onderzoek toegeschreven aan een gebrek aan richting die scholen meekrijgen bij hun maatschappelijke taak en het gemis van een duidelijke verankering van burgerschapsonderwijs in de wet. Verder biedt het Nederlandse curriculum onvoldoende houvast en is er sprake van weinig focus en samenhang.

Slob schrijft in zijn brief dat hij daarom doorgaat met het ontwikkelen van een wetsvoorstel, waarvan de kern bestaat uit een opdracht aan de scholen om op doelgerichte en samenhangende wijze burgerschapsonderwijs te geven. Daarin moet onder andere aandacht zijn voor democratie, mensenrechten en cultuur.

De minister verwacht het concept-wetsvoorstel komend voorjaar voor openbare internetconsultatie aan te kunnen bieden.

Lees meer…

Unicef: Kinderen hebben geen vertrouwen in wereldleiders

Ruim 56 procent van de kinderen in Nederland heeft er geen vertrouwen in dat wereldleiders goede beslissingen voor kinderen nemen, meldt Unicef op basis van internationaal onderzoek.

Nederlandse kinderen blijken zich vooral druk te maken over pesten (38 procent), terrorisme (35 procent) en oorlog en conflicten (34 procent). Negen op de tien hebben het gevoel dat hun mening niet op prijs wordt gesteld door wereldleiders.

De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het kader van de internationale Dag voor de Rechten van het Kind en de eerste World Children’s Day.

Lees meer…

Kinderombudsvrouw komt met alternatief Kinderpardon

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vindt dat het Kinderpardon op de schop moet. Daarmee wil ze bereiken dat alle in Nederland gewortelde kinderen van asielzoekers een eerlijke kans krijgen.

Het huidige Kinderpardon doet volgens Kalverboer geen recht aan de kinderen die in Nederland geworteld zijn. Daarom presenteert zij een alternatief, dat volgens haar wel recht doet aan hen. Ze vindt dat dit alternatieve Kinderpardon in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet moet komen.

Kalverboer wil niet af van het huidige uitgangspunt dat er pas uitzicht is op een vergunning na vijf jaar verblijf in Nederland, maar zij vindt het onjuist dat kinderen die in Nederland geworteld zijn kunnen worden uitgezet als hun ouders zich niet volledig aan bijkomende regels hebben gehouden.

Zij stelt dat kinderen niet mogen worden afgerekend op beslissingen van hun ouders, omdat dat in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel dat in artikel 2 van het internationale Kinderrechtenverdrag staat.

Lees meer…

Koningin van de Jeugd komt uit Zwolle

Tijdens het UNICEF Kinderrechten Debattoernooi zaterdag in Arnhem is Sann Leisink uit Zwolle gekozen tot Koningin van de Jeugd.

De 14-jarige leerling van het openbare Gymnasium Celeanum in Zwolle geeft een jaar lang jongeren van Nederland een stem tijdens ontmoetingen met politici, werkbezoeken en op politieke congressen en bijeenkomsten. Op Kleine Prinsjesdag – aan de vooravond van de ‘echte’ Prinsjesdag – zal zij de Troonrede van de Jeugd voorlezen.

Debattoernooi over kinderrechten

Het debattoernooi van het kinderfonds van de Verenigde Naties was in het openbare Stedelijk Gymnasium Arnhem en ROC RijnIJssel, ook in de Gelderse hoofdstad. Het stond in het teken van kinderrechten. Er deden ruim 300 leerlingen uit heel Nederland aan mee.

De volgende acht teams zijn de winnaars:

 • Raayland College uit Venray
 • Stedelijk Gymnasium ’s-Hertogenbosch Team 2
 • Oranje Nassau College Zoetermeer
 • Utrechts Stedelijk Gymnasium Team 1
 • Regius College Schagen
 • Mendel College Team 2 uit Haarlem
 • Willen de Zwijgercollege Team 1 uit Papendrecht
 • Comenius College Team 2 uit Hilversum.

De winnaars gaan op Kleine Prinsjesdag in debat met Tweede Kamerleden om hen duidelijk te maken hoe zij denken over de situatie van kwetsbare kinderen en jongeren in Nederland en daarbuiten.

Lees meer…

Leuk Leren Week levert meer op dan verwacht

De Leuk Leren Week van 13 tot en met 17 maart heeft meer opgeleverd dan verwacht: 13.877 zakjes pindapasta, terwijl 10.000 zakjes het doel was. De voedzame pindapasta is bedoeld om de hongersnood in delen van Afrika en Jemen te lenigen.  

Groep 5b van openbare basisschool De Westwijzer in Amstelveen overhandigde donderdag een symbolische cheque voor Giro555 van de samenwerkende hulporganisaties aan actrice en presentatrice Nicolette van Dam. Zij is goodwillambassadeur van het VN-kinderfonds UNICEF.

Het was dit jaar de zesde editie van de Leuk Leren Week. Er deden meer dan 1000 klassen aan mee. De week stond in het teken van kinderrechten, ondervoeding en onderwijs. De Leuk Leren Week is een initiatief van het online leerplatform Squla.

Kinderconferentie met Tako Rietveld

VOS/ABB en het Liliane Fonds organiseren in de School!Week 2017 de kinderconferentie ‘Welkom op mijn school!’. Deze unieke conferentie met kindercorrespondent Tako Rietveld (bekend van het Jeugdjournaal) op vrijdag 24 maart in Den Bosch is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 die in de leerlingenraad van hun school zitten (of een vertegenwoordiging als de school (nog) geen leerlingenraad heeft).

Tijdens de kinderconferentie worden de deelnemende kinderen uitgedaagd om mee te denken over het recht op onderwijs voor alle kinderen. De dag begint met een feestelijke opening. Vervolgens gaan de kinderen in kleine groepen actief aan de slag. Ze gaan onder andere met een filosoof in gesprek en ervaren hoe het is om een handicap te hebben.

School!Week

De kinderconferentie is in de School!Week, de jaarlijkse actieweek waarin het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs laat zien waar zij voor staan. Dit jaar is de School!Week van maandag 20 tot en met vrijdag 24 maart.

De kernwaarden van het openbaar onderwijs staan altijd centraal in de School!Week. Onderdeel van de kernwaarden is dat er goed onderwijs moet zijn voor álle kinderen.

Wanneer en waar?

De conferentie is op vrijdag 24 maart van 10.00 tot 15.30 bij het Liliane Fonds in Den Bosch. Deelname is gratis. Aanmelden kan via ikbenwelkom@vosabb.nl.

Download de uitnodiging

Kinderombudsman: Zwarte Piet schendt kinderrechten

De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het internationale Kinderrechtenverdrag. Dat stelt de Kinderombudsman.

Zwarte Piet zou zodanig moeten worden aangepast, dat kinderen geen negatieve effecten meer zouden kunnen ervaren door het Sinterklaasfeest.

‘Door Zwarte Piet te ontdoen van discriminerende en stereotyperende kenmerken kan er van hem een figuur gemaakt worden die recht doet aan het plezier dat zovelen beleven aan de Sinterklaastraditie’, aldus de Kinderombudsman.

Hoe Zwarte Piet er dan wel uit zou moeten zien, zegt de Kinderombudsman niet. Dat laat ze over aan ouders en scholen.

Lees meer…

Doodsbedreigingen om Zwarte Piet

Kinderombudsman Margrite Kalverboer heeft naar aanleiding van haar standpunt ‘vele tientallen bedreigingen’ gehad, melden verschillende media. Via e-mail kwamen zelfs doodsbedreigingen binnen. Verder ging het vooral om scheldpartijen.

‘Het gebeurt wel vaker dat de Kinderombudsman een boze mail krijgt, maar het is nog nooit zo heftig geweest als nu’, zo laat een woordvoerder weten via Nu.nl.

Minister Ard van der Steur van Justitie en Veiligheid heeft in de ministerraad gezegd dat de bedreigingen aan het adres van de Kinderombudsman onacceptabel zijn.

Advies Zwarte Piet

VOS/ABB houdt vast aan het advies uit 2014 om op een ontspannen en respectvolle wijze om te gaan met het sinterklaasfeest en het uiterlijk van Piet. Dat advies is in 2015 herhaald en blijft ook nu van kracht.

Ga naar het advies

Pesten blijft probleem, ondanks protocollen

Pestprotocollen zijn niet effectief genoeg. Dat zegt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in het Algemeen Dagblad.

‘Scholen hebben allerlei pestprotocollen en kunnen volgens alle punten goed werken. Maar ondertussen wordt er nog steeds gepest’, aldus Kalverboer in het AD. Ze baseert zich op gesprekken met kinderen. Zij vertelden haar onder andere dat leerkrachten wegkijken.

Wat werkt wel om pesten tegen te gaan?

‘We moeten een laag dieper gaan en kijken wat wel werkt. Hoe consequent worden de regels toegepast en hoe worden de pesters aangesproken’, zo zegt de Kinderombudsvrouw.

Kalverboer maakt tot medio oktober de Kinderrechtentour om van kinderen en jongeren te horen hoe het met hen gaat en wat er volgens hen moet worden verbeterd voor kinderen en jongeren in Nederland.

Nederland zakt weg op kinderrechtenindex

Nederland is op de internationale KidsRights Index gezakt van de tweede naar de dertiende plaats.

Deze index is een jaarlijks vastgestelde ranglijst die weergeeft hoe kinderrechten wereldwijd worden nageleefd en in hoeverre landen zich inzetten om de rechten van kinderen te verbeteren. Dat Nederland fors is gezakt, komt door de beoordeling die ons land vorig jaar heeft gekregen van het VN Kinderrechtencomité in Genève.

Het VN-comité signaleerde een verslechtering van omgevingsfactoren die nodig zijn om kinderrechten te waarborgen. Nederland scoorde slechter op de factoren ‘beschikbaar budget’ en ‘faciliterende wetgeving’. Meer Nederlandse kinderen leven in armoede. Gezinnen met weinig geld voelen de gevolgen van bezuinigingen.

Lees meer…

‘Kinderrechten voorop in asielprocedure’

De kinderrechten moeten leidend zijn in de asielprocedure en -opvang. Zo moet het onderwijs aan vluchtelingenkinderen beter worden georganiseerd. Dit benadrukt de Werkgroep Kind in azc.

In de Werkgroep Kind in azc zitten het VN-kinderfonds UNICEF, Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, Kerk in Actie en War Child. Zij benadrukken dat álle kinderen, dus ook kinderen die naar Nederland zijn gevlucht, stabiliteit, continuïteit, veiligheid en structuur nodig hebben.

Kinderrechten: zó kan het ook

In het advies Zó kan het ook, dat aan de Tweede Kamer is aangeboden, staat dat de asielprocedure en -opvang op vijf punten kunnen worden verbeterd:

 • Opvang op één plek (niet steeds verhuizen)
 • Voldoende voorzieningen (onder andere onderwijs)
 • Voldoende informatie (toegang tot internet)
 • Voldoende ondersteuning bij integratie (ook voor ouders)
 • Snelle asielprocedure (ouders en kinderen niet in onzekerheid laten)

Kinderrechten moeten leidend zijn in asielprocedure

Een Kamermeerderheid staat achter het plan om in asielprocedures de kinderrechten voorop stellen. Het idee is om in de Vreemdelingenwet een artikel uit het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties op te nemen. 

Het initiatief volgt op schrijnende kwesties rond asielzoekerskinderen die hier op school zitten en helemaal geworteld zijn in Nederland, maar na een langslepende asielprocedure alsnog te horen krijgen dat zij met hun ouders het land uit moeten.

In een deel van de gevallen gaat het om kinderen die in Nederland geboren zijn en nog nooit in het land van herkomst van hun ouders zijn geweest.

Met de steun van SP, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en de Groep Kuzu/Öztürk is er een meerderheid voor het plan van PvdA en GroenLinks. VVD en CDA zijn tegen.

Kinderconferentie in teken van vluchtelingen

In het Humanity House in Den Haag is de jaarlijkse Kinderconferentie van VOS/ABB gehouden. De conferentie maakte deel uit van de School!Week 2016.

Na de opening gingen de deelnemers in kleine groepen aan de slag met drie onderdelen: in de ervaringsreis van het Humanity House kropen ze in de huid van een vluchteling, ze gingen met een filosoof in gesprek over kinderrechten en ze maakten in een workshop een bijzonder welkomstpakket voor kinderen die naar Nederland zijn gevlucht.

De Kinderconferentie was specifiek bedoeld voor kinderen uit groep 7 of 8 die in de leerlingenraad van hun school zitten. Er deden meer dan 70 kinderen aan mee.

 

Kinderconferentie voor leerlingenraden

Basisscholen kunnen nu kinderen uit groep 7 of 8 die in de leerlingenraad  zitten, inschrijven voor de Kinderconferentie op 24 maart in het Haagse Humanity House. Daar worden ze een uitgedaagd om mee te denken over kinderrechten in Nederland.

De Kinderconferentie is een jaarlijkse happening tijdens de actie School!Week van het openbaar onderwijs, die VOS/ABB organiseert. De activiteit is elk jaar een succes, want kinderen vinden het geweldig om mee te mogen denken over grote onderwerpen.
Dit jaar begint de conferentie met een feestelijke opening door Maurice van Het Klokhuis. Daarna gaan de kinderen in kleine groepen actief aan de slag met drie programma-onderdelen. Ze maken een ervaringsreis in het Humanity House, waarbij ze in de huid van een vluchteling kruipen. Ze gaan in gesprek met een filosoof over kinderrechten en ze maken in een workshop een bijzonder welkomstpakket voor kinderen die naar Nederland zijn gevlucht. Deze activiteit past in het kader van burgerschapsvorming.

Deelname is gratis, inclusief lunch. Aanmelden kan door een mailtje te sturen aan ikbenwelkom@vosabb.nl met de namen van de school en de deelnemende kinderen. Meer informatie op de uitnodiging

Bekijk hier de foto’s van vorig jaar

 

 

 

Van Rijn wil meer aandacht voor kinderrechten

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat gemeenten zich sterk gaan maken voor kinderrechten. Dat schrijft hij in een reactie op de Petitie Kinderrechten die hij op 17 november kreeg aangeboden.

De petitie, ingediend door KinderrechtenNU namens Rijswijkse kinderen, vroeg aandacht voor kinderrechten, de opvoedkundige taak van het onderwijs en het belang van het bespreekbaar maken van problemen en rechten van kinderen – ook als preventief middel tegen radicalisering.

Burgerschapsopdracht
In zijn reactie schrijft van Rijn woensdag dat hij het belangrijk vindt dat scholen kennis overbrengen over ‘het functioneren van onze democratische rechtsstaat en over de kernwaarden die daaraan ten grondslag liggen.’ Hij wijst erop dat dit zijn beslag krijgt in verschillende kerndoelen en eindtermen en ook onderdeel is van de burgerschapsopdracht van het primair en voortgezet onderwijs.

Kinderrechten in de klas
Hij ondersteunt projecten die invulling geven aan jeugdparticipatie. ‘De praktische toepassing van kinderrechten vindt voornamelijk plaats op lokaal niveau, in de eigen omgeving van kinderen en jongeren. De wethouder van Rijswijk heeft op een congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten aandacht gevraagd voor de methodiek van KinderrechtenNu. Om dit nog verder te stimuleren wil ik de belangrijke rol die gemeenten kunnen en moeten spelen bij het bevorderen van de kinderrechten bij de VNG onder de aandacht brengen, opdat ook andere gemeenten zich sterk maken voor kinderrechten’, zo besluit Van Rijn zijn brief aan de Tweede Kamer.

Inspiratie
VOS/ABB heeft in november alle aangesloten schoolbesturen de Inspiratiebrief ‘Voor elkaar’ toegestuurd. Hierin staat concrete ideeën om lessen over kinderrechten vorm te geven in primair en voortgezet onderwijs.
In de komende campagne School!Week van 21 tot en met 25 maart staan de kinderrechten weer centraal. Het is de jaarlijkse week van het openbaar onderwijs, waarin openbare scholen laten zien wat hun kernwaarden zijn.

Onderwijs2032: veel doen we al!

Geen revolutie, maar evolutie. Dat was de reactie van staatssecretaris Sander Dekker van OCW op het eindadvies van het Platform Onderwijs 2032. Inderdaad, veel onderdelen van het advies zijn ontwikkelingen die al gaande zijn.

Het platform heeft de enorme input aan informatie weten samen te brengen. Dat is natuurlijk mooi, maar ik zie in het advies vooral veel terug van wat we nu al in het onderwijs doen. Het advies geeft weer dat het onderwijs niet heel anders zal worden. Het laat vooral zien dat het erg moeilijk blijft om in de toekomst te kijken.

In het advies staat dat het onderwijs de horizon van leerlingen moet verbreden en hun moet leren om over hun eigen grenzen heen te kijken. Dat is een advies dat ik vanuit het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs van harte toejuich. Sterker: dit doen we al! Bijvoorbeeld met burgerschapsvorming en levensbeschouwing.

Ook de mensenrechten en kinderrechten worden in het advies genoemd als essentiële onderdelen van het onderwijs. Doordat de mensen- en kinderrechten universeel zijn, sluiten ze naadloos aan op het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, dat immers van en voor iedereen is. Maar is dat pas iets voor 2032?

Ook nú is het van wezenlijk belang dat het onderwijs de horizon van kinderen verbreedt en hun vertelt over kinder- en mensenrechten. Niet alleen voor henzelf, maar vooral ook voor een in alle opzichten gezonde samenleving waarin voor iedereen plek is.

De openbare en algemeen toegankelijke scholen laten zien dat ze op de toekomst zijn voorbereid door allang actief bezig te zijn met adviezen van het platform!

Marleen Lammers, beleidsmedewerker VOS/ABB

Bussemaker hamert op belang mensenrechteneducatie

Mensenrechten zijn een belangrijk uitgangspunt om met jongeren te praten over hun rol in de samenleving. Dat heeft minister Jet Bussemaker van OCW donderdag gezegd tijdens de opening van de International Human Rights Education Conference in Middelburg.

Ze benadrukte dat jonge mensen de kans moeten krijgen om op school, die ze de ‘mini-democratie bij uitstek’ noemde, te oefenen met wat het betekent om samen te leven in een open en vrije samenleving. ‘Juist omdat er in onze samenleving zulke grote verschillen zijn tussen hoe mensen leven, wat ze geloven en denken, en juist als we diversiteit willen koesteren, hebben we mensenrechten nodig als niet-onderhandelbaar fundament’, aldus Bussemaker.

Af en toe een lesje over mensenrechten is volgens de minister niet voldoende. ‘Net zoals onderwijs niet alleen over kennis moet gaan, maar ook over persoonlijke vorming, zo moeten burgerschap en mensenrechteneducatie niet alleen over de het reproduceren van theorie gaan. Maar ook de wereld zien door de ogen van een ander, en met andere ogen naar jezelf kijken’, vindt de minister van OCW.

Lees meer…

VOS/ABB heeft in samenwerking met educatieve uitgeverij Kwintessens de inspiratiebrief Voor elkaar! samengesteld. Hierin staan voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs tips om les te geven over de kinder- en mensenrechten.

Alle VOS/ABB-leden hebben de inspiratiebrief toegestuurd gekregen met het novembernummer van magazine Naar School!.

Voor elkaar! Inspiratiebrief voor lessen over kinderrechten

VOS/ABB heeft in samenwerking met educatieve uitgeverij Kwintessens de inspiratiebrief Voor elkaar! samengesteld. Hierin staan voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs tips om les te geven over de kinderrechten.

De gratis inspiratiebrief staat in het teken van de School!Week 2016, die wordt gehouden van 21 tot en met 25 maart 2016. In die week kunnen alle openbare en algemeen toegankelijke scholen in Nederland op basis van hun kernwaarden laten zien hoe belangrijk de kinderrechten zijn. Het thema van de School!Week 2016 is ‘Voor elkaar!’.

Schoolbesturen en scholen die aan de School!Week meedoen, kunnen zich online op de kaart zetten. Wie dat doet, maakt kans op een tablet!

Naar School!
De inspiratiebrief is op dinsdag 24 november met het nieuwe magazine Naar School! bij alle scholen en schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten op de mat gevallen.

U kunt de inspiratiebrief downloaden via www.openbaaronderwijs.nu.

COA: Onderwijs aan asielkinderen nu niet altijd mogelijk

De grote toestroom van vluchtelingen maakt het soms onmogelijk om kinderen adequate voorzieningen te bieden, zoals onderwijs. Dat stelt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in reactie op een oproep van een verbond van 158 organisaties om vluchtelingenkinderen in Nederland direct toegang tot onderwijs te geven.

Karin Kloosterman van Unicef, die namens de 158 organisaties het woord voert, zegt in de Volkskrant dat het asielbeleid kinderen te weinig stabiliteit biedt. De situatie zou de laatste maanden verslechteren. ‘Lange onzekerheid en kindonvriendelijke opvang zijn schadelijk voor kinderen’, zo citeert de krant haar.

Kloosterman benadrukt dat Nederland zich aan het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties moet houden. Daarin staat dat kinderen van vluchtelingen dezelfde rechten hebben als ieder ander kind in een land. Ze hebben dus onder andere recht op goed onderwijs.

De oproep van de 158 organisaties valt samen met de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.

Kinderombudsman
Een vergelijkbare oproep werd vorige maand gedaan door Kinderombudsman Marc Dullaert. Hij pleitte toen voor aparte opvang van gezinnen, zodat die niet meer steeds hoeven te verhuizen.

De PO-Raad schaarde zich vervolgens achter Dullaert. In een ingezonden stuk in Trouw benadrukte voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad dat er ook voor vluchtelingenkinderen goed onderwijs moet zijn.

Lees meer…